Terug naar overzicht

Minister Van Bijsterveldt voorstander weigerambtenaar

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil wél dat er een einde komt aan het verschijnsel weigerambtenaren. Dat zijn (bijzondere) ambtenaren van de burgerlijk stand die het sluiten van een huwelijk van een paar van gelijk geslacht op grond van hun geloof afwijzen en daarom niet willen uitvoeren. Maar minister Van Bijsterveldt wil aan die wens van de Tweede Kamer geen gehoor geven.

‘Ik vind het belangrijk dat er toch ruimte is voor gewetensbezwaren’, zegt minister Van Bijsterveldt in de Gay Krant. ‘Er is traditioneel veel ruimte en tolerantie richting andersdenkenden. In ons land zijn er mensen die echt gewetensbezwaren hebben om dit te doen. Dat vind ik eigenlijk gewoon wel passen bij Nederland, die tolerantie en ruimte voor pluriformiteit’.

Van Bijsterveldt stelt nadrukkelijk dat elk stel, hetero of homo, in élke gemeente moet kunnen trouwen.

In een open brief heeft het COC Tweede Kamer en regering onlangs nog opgeroepen om een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch stelde recent Kamervragen over de kwestie en GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent heeft een debat over de kwestie aangevraagd. De Commissie Gelijke Behandeling en de Vereniging Nederlandse Gemeenten willen dat er een wettelijke regeling komt, waardoor weigerambtenaren niet meer benoemd kunnen worden.

De minister maakt in het Gay Krant-interview ook bekend dat het budget dat het VVD/CDA-kabinet uittrekt voor LHBT-emancipatie verhoogd zal worden van 3,5 naar 5,5 miljoen euro per jaar. ‘Dat is een heel bewuste keuze, omdat we er gewoon nog niet zijn’, aldus Marja van Bijsterveldt.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.