Terug naar overzicht

Mozambique schrapt strafbepaling

Vanaf 29 juni 2015 is seks met iemand van hetzelfde geslacht niet langer strafbaar in Mozambique. Dat is het resultaat van het werk van Lambda, de partnerorganisatie van het COC in Mozambique.

COC Nederland feliciteert Lambda van harte met deze geweldige overwinning!

Het parlement van Mozambique nam de wet in december aan en de wet trad dus deze week in werking. Mozambique is hiermee een van de weinige landen op het Afrikaanse continent waar seks tussen partners van gelijk geslacht niet strafbaar is.

Hoewel er in Mozambique de laatste jaren gelukkig nog maar zelden mensen werden opgepakt of veroordeeld wegens homoseksuele handelingen, is de wetswijziging vooral ook een belangrijke ontwikkeling omdat die de discussies over de strafbaarheid van homoseksualiteit in buurlanden zoals Tanzania en Malawi aanwakkert.

Mozambique heeft overigens nog een lange weg te gaan waar het gaat om sociale acceptatie en gelijke rechten van LHBT’s. Uit een recent onderzoek dat tot stand kwam met steun van COC Nederland blijkt bijvoorbeeld dat de gezondheidszorg in Mozambique slecht toegankelijk is voor LHBT’s. Veel LHBT’s hebben in hun dagelijks leven te maken met discriminatie en stigmatisering. COC’s partnerorganisatie Lambda strijdt al 7 jaar voor de registratie van hun organisatie. Men bereidt momenteel een nieuwe publiekscampagne voor om de eis tot registratie kracht bij te zetten.

Dit jaar wordt de mensenrechtensituatie in Mozambique geëvalueerd bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. COC Nederland traint activisten van Lambda om de mensenrechtensituatie van LHBT’s in hun land tijdens deze evaluatie aan de orde te stellen.

Wil jij LHBT-activisten in landen als Mozambique steunen? Dat kan met een donatie aan het Pride Fonds van COC Nederland en Amnesty International.

[Bron: COC NL – Foto: Lambda Mozambique]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!