Terug naar overzicht

Natuurlijk Samen voor een veilig Groningen

Op dinsdag 13 mei 2014 vindt in Groningen de conferentie “Natuurlijk Samen voor een veilig Groningen & Ommeland” plaats. Centraal thema is de verbetering van de veiligheid van de woon- en leefomgeving van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Een interactieve middag voor iedereen die vindt dat LHBT’s zich veilig moeten voelen en veilig kunnen zijn in hun directe woonomgeving en die op zoek is naar mogelijkheden voor een effectieve aanpak.

Tijdens de conferentie wordt met een afwisselend programma stilgestaan bij actuele incidenten van ‘homopesten ‘ in de woonomgeving. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Hoe kan de preventie en aanpak van deze vorm van hate-crimes verbeterd worden? Wat kunnen politici, ambtenaren, wijkagenten, woningbouwverenigingen, jongerenwerkers etc. doen? Wat kan je zelf doen als je slachtoffer of getuige bent? Betrokkenen uit de zg. veiligheidsketen gaan met elkaar en de zaal in debat.

Rob Witte, onderzoeker bij Lokaal Centraal en expert op het gebied van maatschappelijke verhoudingen en discriminatie, geeft een voorpresentatie van zijn onderzoek naar het fenomeen homopesten in woonwijken. Witte deed dit onderzoek in opdracht van Natuurlijk Samen, het landelijke samenwerkingsverband gericht op verbetering van de veiligheid van LHBT’s.

De interactieve middag wordt georganiseerd door de gemeente Groningen, Veiligheidshuis Groningen, Natuurlijk Samen, COC Groningen & Drenthe, LGBT Groningen en Discriminatiemeldpunt Groningen.

Dinsdag 13 mei 2014, 13:30-17:00 uur (zaal open 13:00 uur)
Forum Images,  Herenplein 73,  Groningen

Toegang is gratis, aanmelding verplicht via: b&[email protected]

Download de digitale flyer

[Bron/Illustratie: Natuurlijk Samen]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!