Terug naar overzicht

Nederlandse overheid krijgt overkoepelend roze platform

De Nederlandse overheid krijgt een eigen overkoepelend roze samenwerkingsverband. Verschillende netwerken van ministeries en andere overheidsinstanties werken daarin samen.

‘De doelstelling van het nieuwe platform is het bereiken van volledige acceptatie en het bevorderen van een sociaal veilige werkomgeving voor LHBT-overheidspersoneel. Deze doelstelling wordt behaald door onder meer het delen van kennis en ervaring op het niveau van beleid en het operationaliseren hiervan’, zegt oprichter en voorzitter Amin Michel in de Gay Krant die vandaag verschijnt.

Het roze overheidsplatform is een samenwerkingsverband van de al bestaande netwerken van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en transgender personen (LHBT) binnen de overheid. De bekendste daarvan zijn de Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht (SHK, ministerie van Defensie), het Landelijk Homonetwerk Politie en het Roze Netwerk Justitie Ambtenaren (beide ministerie van Veiligheid en Justitie). Er zijn nog zes andere overheidsorganisaties betrokken bij het nieuwe platform: de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Milieu (IM), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het UWV en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR).

Na de Canal Parade onthult minister Van Bijsterveldt vanaf 16.30 uur in café/restaurant Nevy aan het IJ de naam en het logo van het nieuw roze overheidsplatform dat veilig uit de kast kunnen komen op de overheidswerkvloer moet gaan bevorderen.

De minister doet dit samen met Dick Schoof, directeur-generaal Politie van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Commandeur Henk Itzig Heine, directeur Personeelsbeleid bij het ministerie van Defensie en de samenwerkende roze personeelsnetwerken van verschillende ministeries.

Bij de onthulling zullen ook tal van prominenten aanwezig zijn, zoals de Amerikaanse ex-militair en activist luitenant Dan Choi, Europarlementariërs Sophie in ’t Veld (D66), Marije Cornelissen (GroenLinks) en Wim van de Camp (CDA) en mensenrechtenverdediger Boris Dittrich van Human Rights Watch. Ook zijn vijftien Europese beleidsmakers van politieorganisaties uit Zweden, Noorwegen, Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Ierland, Groot-Brittannië en Nederland present.

Het platform is in lijn met het ambitieniveau van het regeerakkoord (VVD-CDA 2010) en wordt mogelijk gemaakt mede dankzij steun van het ministerie van OCW.

Zie voor meer informatie ons dossier Bedrijfsleven.