Terug naar overzicht

COC Nederland, Rutgers en WOMEN Inc. bundelen krachten om van diversiteit de norm in de spreekkamer te maken.

Vandaag kondigen COC Nederland, kenniscentrum seksualiteit Rutgers en vrouwennetwerk WOMEN Inc. aan dat de Alliantie Gezondheidszorg op Maat officieel van start is. Deze Alliantie stelt de mens centraal en niet alleen de aandoening, want: iedere patiënt is anders. In de huidige gezondheidszorg is nog onvoldoende kennis op het gebied van gender, seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken en leeftijd. Om het publiek, de zorgsector en de overheid bewust te maken van het belang van gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg is bundeling, verbreding en verspreiding van kennis nodig.

Activiteiten

De Alliantie doet uitgebreid onderzoek om de kennis over gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg te vergroten. Deze kennis wordt vervolgens breed verspreid. Onder andere door de inzet van meerdere publiekscampagnes en door gerichte informatiedeling met patiënten en door artsen onderling. De kennis wordt ook doorvertaald naar richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en in opleidingen voor zorgprofessionals. Alles met als doel gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg door heel Nederland de norm te maken, zodat de zorg inclusief is.

Jannet Vaessen, algemeen directeur WOMEN Inc. is enthousiast over de nieuwe samenwerking: “Deze Alliantie borduurt voort op de Alliantie Gender & Gezondheid waarmee wij de afgelopen vijf jaar flinke doorbraken hebben gerealiseerd voor het (h)erkennen van m/v verschillen in de gezondheidszorg. Het momentum dat gecreëerd is door deze succesvolle Alliantie biedt ruimte om nu meer diversiteitsaspecten mee te nemen. De volgende stap is LHBTI- en leeftijd sensitieve gezondheidszorg.”

Achterstand
In Nederland hebben we een traditie van 200 jaar vrouwenemancipatie en zo’n 100 jaar LHB-emancipatie. Transgenders en intersekse personen zijn pas recentelijk zichtbaar in de media en het maatschappelijk debat. Deze groepen hebben een verschillende geschiedenis als het gaat om emancipatie. Wat al deze groepen echter gemeen hebben, is dat zowel vrouwen als LHBTI’s nog steeds een aanzienlijke achterstand hebben op het gebied van gezondheidszorg. Het is tijd voor een gezondheidszorg op maat, te beginnen met gendersensitieve en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg, waardoor ‘verschil de nieuwe norm’ wordt. En waardoor alle patiënten de behandeling krijgen die ze nodig hebben en ze zich begrepen en gehoord voelen.

De nieuwe Alliantie Gezondheidszorg op Maat is opgericht om actief bij te dragen aan een gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg in Nederland. Iedere patiënt is anders en de Alliantie wil dat diversiteit de norm wordt in de spreekkamer. De alliantie is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft een looptijd van 5 jaar.

[Bron/Illustratie: Alliantie Gezondheidszorg op Maat]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?