Terug naar overzicht

COC verheugd over onderzoek naar ‘homolijsten’

COC Nederland is verheugd dat het kabinet onderzoek gaat doen naar zogenaamde ‘homolijsten’. De belangenorganisatie riep het kabinet daartoe vorige week op. Dat gebeurde nadat bekend werd dat de gemeente Amsterdam in de jaren vijftig lijsten bijhield over de seksuele oriëntatie van sollicitanten.

‘Die lijsten zijn een pijnlijke kwestie,’ aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Het is goed dat het kabinet snel in actie komt en de zaak onderzoekt. Duidelijk moet worden of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij mogelijk een vorm van genoegdoening willen.’

Minister Ollongren (BZK) en minister Van Engelshoven (Emancipatie) laten onderzoeken of er ook andere gemeenten dan Amsterdam ‘homolijsten’ bijhielden. Minister Ollongren maakte dat op vrijdag 8 december bekend tijdens een bijeenkomst van het College voor de Rechten van de Mens. ‘Het onderzoek moet uitwijzen of er sprake is geweest van systematisch discrimineren op grond van seksuele geaardheid bij overheidswerkgevers’, aldus de ministers.

Het COC vraagt de ministers om ook te onderzoeken of de Rijksoverheid zelf, of diensten zoals de politie, dit soort lijsten bijhield. Dat de gemeente Amsterdam ‘homolijsten’ bijhield werd bekend op 30 november. Het Amsterdamse Stadsarchief bleek te beschikken over lijsten met namen van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 zijn afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn.

De toenmalige Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel van de gemeente Amsterdam ging erg ver bij het antecedentenonderzoek: als je ook maar iemand in je omgeving had die homoseksueel was, liep je al het risico niet te worden aangenomen. Een vrouw met een vermoedelijk homoseksuele zoon werd uiteindelijk bij hoge uitzondering wél aangenomen als ambtenaar, zo blijkt uit stukken in het Amsterdamse Stadsarchief.

De gemeente Amsterdam liet na de ontdekking van de lijsten weten de kwestie te gaan uitzoeken en er op terug te komen. ‘Dit is een schokkende ontdekking,’ aldus een woordvoerder. ‘Discriminatie van personeel om seksuele geaardheid is absoluut onacceptabel. Het past niet in het gemeentelijk personeelsbeleid en ook volstrekt niet bij de inclusieve organisatie die we nu zijn. Het is lang geleden en gelukkig allang niet meer de praktijk in Amsterdam. Daarmee wordt het niet minder schokkend.’

COC Midden-Nederland heeft colleges van B&W van de gemeenten Amersfoort en Utrecht per brief verzocht om ook onderzoek te doen naar het mogelijk bestaan van zogenaamde ‘homolijsten’.