Terug naar overzicht

Lhbti+kieswijzer Rainbowvote.NU gelanceerd

Het COC lanceerde op vrijdagavond 27 oktober Rainbowvote.NU, de kieswijzer voor de regenbooggemeenschap. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug en voorzitter Debbie Helaha (voorzitter COC Leiden) gaven het startschot tijdens COC’s Regenboog Verkiezingsdebat in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Op de website vinden kiezers standpunten van partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Ook zie je hoe partijen in de Tweede Kamer de afgelopen tijd stemden over lhbti+kwesties en zijn er profielen van ‘regenboogkandidaten’.

Geweld aanpakken

Op Rainbowvote.NU zien belangstellenden bijvoorbeeld hoe politieke partijen denken over de aanpak van haat, discriminatie en discriminerend geweld. Partijen geven aan of ze vinden dat er een einde moet komen aan documenten waarmee orthodoxe scholen lhbti+mensen afwijzen, of het lhbti+asielbeleid ruimhartiger moet en of er een meerouderschapswet moet komen.

Ook staan op Rainbowvote.NU standpunten over zaken als transitieverlof voor transgender personen, de mogelijkheid om je officiële geslachtsvermelding te wijzigen en een verbod op onnodige operaties zonder toestemming van intersekse kinderen. Verder geven partijen bijvoorbeeld hun mening over het expliciet strafbaar stellen van discriminatie van bi+ en aseksuele personen.

Op de website plaatsten ook meer dan vijftig mensen een profiel als regenboogkandidaat. Deze kandidaten voor het Kamerlidmaatschap identificeren zich als een lesbisch, homoseksueel, bi+, transgender of intersekse persoon en/of willen zich bijzonder inzetten voor de regenbooggemeenschap.

Tenslotte zien kiezers op Rainbowvote.NU hoe partijen de afgelopen jaren stemden over kwesties als de aanpak van discriminerend geweld, verankering van lhbti+rechten in de Grondwet, verstrekking van hiv-preventiepil PrEP en de aanpak van intersectionele discriminatie.

Op de website staan standpunten en kandidaten van VVD, GroenLinks|PvdA, D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren, BBB, BIJ1, Volt.

NSC, PVV, ChristenUnie, Forum, DENK, SGP, BVNL, JA21, 50PLUS zijn wel uitgenodigd om mee te doen, maar hebben (nog) geen antwoorden ingestuurd. Alle partijen met minstens 1 zetel in de Kamer en/of in recente opiniepeilingen mogen meedoen.

Rainbowvote.NU is bedoeld voor iedereen die lhbti+kwesties wil laten meewegen bij diens keuze in het stemhokje op 22 november. Of dat nou is omdat men zelf tot de regenbooggemeeschap behoort, solidair is met de beweging of belang hecht aan een diverse en inclusieve samenleving. Voor ruim 80 procent van de regenbooggemeenschap spelen lhbti+kwesties een rol bij het uitbrengen van hun stem.

Het COC werkt rondom de verkiezingen o.a. samen met Transgender Netwerk, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID, Bi+ Nederland en mediapartner OUTtv.