Terug naar overzicht

Ontslagen Haagse weigerambtenaar krijgt baan niet terug

De Haagse weigerambtenaar Wim Pijl krijgt zijn baan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand niet terug. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.  Pijl had hiervoor een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Den Haag. De gemeente had hem in 2011 ontslagen uit die functie omdat hij weigerde huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten. Pijl gaat tegen het vonnis in hoger beroep.

Het ontslagbesluit voor de weigerambtenaar is volgens de rechtbank gerechtvaardigd. De Haagse gemeenteraad heeft in 2007 vastgesteld dat de gemeente geen gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand zou aanstellen. Den Haag wil daarnaast mensen in dienst die actief uitdragen dat niet gediscrimineerd wordt op basis van seksuele voorkeur. De gemeente Den Haag heeft daarom de balans in het nadeel van Pijl laten doorslaan.

De rechtbank stelt dat in deze kwestie sprake is van botsende grondrechten die tegen elkaar moeten worden afgewogen: de godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting van Pijl tegenover het recht van paren van gelijk geslacht om te trouwen en daarbij niet te worden gediscrimineerd. Uitgangspunt is dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij omgaan met weigerambtenaren. De gemeenten mogen dus zelf de verschillende grondrechten tegen elkaar afwegen. De afweging die Den Haag heeft gemaakt kan volgens de rechtbank door de beugel.

Pijl beweert dat hij bij zijn benoeming niet op de hoogte was van het gemeentelijk beleid. De rechtbank vindt dit niet aannemelijk. Hij nam zelf als toenmalig raadslid in 2007 actief deel aan het debat over weigerambtenaren. Hij werd na het einde van zijn raadslidmaatschap benoemd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarvoor was Pijl al actief als trouwambtenaar, maar dat maakt volgens de rechtbank niet uit.

De Haagse wethouder Van Engelshoven is tevreden over het vonnis van de rechtbank. “Die bevestigt een belangrijke verworvenheid in onze samenleving: mensen van hetzelfde geslacht hebben het recht met elkaar in het huwelijk te treden. De gemeente Den Haag staat daarvoor garant en verlangt eenzelfde houding van ambtenaren van de burgerlijke stand. We zijn blij dat de rechtbank onze principiële houding steunt.”

Wim Pijl gaat het vonnis van de rechtbank aanvechten bij de Centrale Raad van Beroep.

Zie HIER voor het vonnis van de rechtbank in Den Haag.

[Bron: Rechtspraak.nl – Foto Trouwzaal]