Terug naar overzicht

Overwinning in Tweede Kamer voor transgender- en intersekse personen

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 3 juli in grote meerderheid voor een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. Een overwinning, aldus het COC dat met TNN en NNID al lang voor de wetswijziging pleit.

“Dit is geweldig nieuws voor transgender- en intersekse personen in Nederland”, stelt COC-voorzitter Tanja Ineke. “De voor hen zo belangrijke expliciete wettelijke bescherming is nu binnen handbereik. Er is straks geen misverstand meer mogelijk: werkgevers, scholen, zorgverleners en anderen mogen transgender- en intersekse personen niet discrimineren!”

VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus, DENK en Forum voor Democratie stemden dinsdag vóór het discriminatieverbod. Alleen PVV en SGP stemden tegen het voorstel. De Eerste Kamer beslist naar verwachting later dit jaar over het wetsvoorstel.

Het COC is de indieners van het wetsvoorstel – op de foto hieronder v.l.n.r.: Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) – bijzonder erkentelijk voor hun initiatief.

Op dit moment is er in Nederland niet één wettelijke bepaling die transgender- en intersekse personen* expliciet tegen discriminatie beschermt. Transgender- en intersekse personen (tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders) krijgen vaak met discriminatie te maken. 40 Procent van de transgender personen wordt op het werk gediscrimineerd, een derde wordt op zijn minst elke maand beledigd en 43 procent kreeg het afgelopen jaar te maken met geweld.

Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Het wetsvoorstel beschermt ook non-binaire personen en anderen die wegens hun genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken gediscrimineerd worden. Na goedkeuring van de Eerste Kamer wordt het nieuwe discriminatieverbod opgenomen in artikel 1 van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. In 2013 beloofde voormalig minister Ronald Plasterk politieke steun voor zo’n verbod aan het COC, maar er werd toen geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden vorig jaar in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen. Het werd vervolgens ogenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Biseksuelen

De Tweede Kamer stemde dinsdag ook voor een motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Daarin wordt de regering gevraagd om te onderzoeken of de term ‘homoseksuele gerichtheid’ uit het discriminatieverbod in de Awgb kan worden vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Het COC had daar op aangedrongen om te verduidelijken dat ook discriminatie van lesbiennes, biseksuelen, panseksuelen en aseksuelen verboden is. Alleen PVV, 50Plus en SGP stemden tegen dit voorstel.

* transgender personen: personen waarvan de genderidentiteit of -expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: personen waarbij de geslachtskenmerken verschillen van de normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.

[Bron: COC NL]

Foto’s:

  • Transgender- en intersekse personen en andere LHBTI-activisten in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de wetswijziging – foto Transgender Netwerk Nederland;
  • indieners wetsvoorstel – v.l.n.r. Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) en hun medewerkers (achter) – foto: Vera Bergkamp/D66.

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?