Terug naar overzicht

PKN - Handreiking voor 'beraad' over ‘homohuwelijk’

Daarvoor moet een gemeente die dat wil, wel eerst overleggen met de gemeenteleden. De laatste tijd kwamen er meer vragen over hoe zo’n ‘beraad’ georganiseerd moet worden, vertelt woordvoerder Ronald Bolwijn. Daarom is besloten de brochure Hebben zij uw zegen? met allerlei praktische tips uit te brengen.

De kerkorde van de Protestantse Kerk laat aan plaatselijke kerkenraden over of homoseksuele relaties worden gezegend. ‘Een verstandige verlegenheidsoplossing’ van de synode om het zo te formuleren, vindt de Werkgroep Homoseksualiteit, Ambt en Kerk, die de brochure heeft opgesteld. Binnen de Protestantse Kerk wordt immers heel verschillend over dit onderwerp gedacht. Tegelijk is het ‘moeilijk dat er verschillend gedacht wordt over hoe mensen hun liefde gestalte denken te moeten geven. En dat is buitengewoon pijnlijk, zeker daar waar voor mensen én de Bijbel de liefde zo wezenlijk is’.

Degenen die kritiek hebben op het zegenen van homohuwelijken suggereren volgens de opstellers van de brochure dat uitsluitend het ‘klassieke’ huwelijk van een man en een vrouw Bijbelgetrouw is. ‘Die voorstelling van zaken is wat al te simpel’, vindt de werkgroep.

De Bijbel spreekt namelijk niet zo eenduidig over het huwelijk. Ze wijzen erop dat Abraham met zijn halfzuster is getrouwd en Jakob met Lea en Rachel trouwt. Ook stellen de werkgroepleden dat er in het Oude Testament ‘een aanzienlijke rechtsongelijkheid’’ tussen man en vrouw bestond.

’We moeten dan ook constateren dat de Bijbelse werkelijkheid ver afstaat van het kerkelijk ideaal van een monogame en levenslange, op wederzijdse genegenheid gebaseerde levensgemeenschap van één man met één vrouw. Alleen al op grond van deze Bijbelse gegevens kunnen we er niet niet omheen dat hét huwelijk niet bestaat. Het huwelijk is een cultuurgebonden institutie en derhalve voortdurend aan geleidelijke veranderingen onderhevig’.

Hoeveel gemeenten inmiddels hebben besloten homohuwelijken te zegenen is onbekend, omdat dit niet centraal wordt geregistreerd.

Zie voor meer informatie ons dossier ’Homohuwelijk’.