Terug naar overzicht

Publicatie overzicht

COC NEDERLAND

COC vlag gevel Herengracht 49 Amsterdam - kleinSTRATEGISCH KADER

De Algemene Vergadering van de Federatie COC Nederland – waarin de COC-lidverenigingen vertegenwoordigd zijn – heeft Samen Sterk – COC Strategisch Kader 2019-2022 vastgesteld. Dit beleidsstuk geeft richting aan het werk van het COC in de komende jaren en bindt de activiteiten samen. Het bouwt verder op het Strategisch Kader 2015-2018.

ASIEL

TROTS of SCHAAMTE? het vervolg

Asielverzoeken van LHBTI personen worden nog altijd afgewezen op grond van dezelfde stereotiepe criteria die de staatssecretaris in 2018 uit de regels schrapte. De IND grijpt desnoods naar het synoniemenwoordenboek om de geschrapte criteria te kunnen blijven gebruiken. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit Trots of schaamte? het vervolg, een wetenschappelijk onderzoek dat mr. Sabine Jansen uitvoerde voor COC Nederland. Het onderzoek verscheen op 14 juni 2022. In haar onderzoeksrapport beschrijft Jansen wat er al dan niet is veranderd bij de beoordeling van asielaanvragen van LHBTI personen sinds de staatssecretaris vanaf 2018 met nieuwe werkinstructies kwam. Ook doet Jansen aanbevelingen voor beter beleid. Het onderzoek werd uitgevoerd met steun van het Asiel- en Migratiefonds van de Europese Unie. Het onderzoek kan HIER gedownload worden. Het rapport is ook in het Engels beschikbaar.

Pride or Shame? The follow-up

After the first Pride or Shame? report Sabine Jansen undertook a follow-up research for COC Netherlands. She examined whether policy and practice regarding the assessment of LGBTI asylum applications have been improved, as this was promised by the State Secretary after the release of the previous report. The disappointing conclusion is that the new work instructions did not lead to an improved practice. The assessment of LGBTI asylum applications still relies on stereotypes.

Pride or Shame? The follow-up. The new work instructions and the assessment of LGBTI asylum applications in the Netherlands was published in April 2023.

TROTS of SCHAAMTE?

Het Nederlandse asielbeleid voor LHBTI’s is gebaseerd op ondeugdelijke stereotypen en het ten onrechte niet gebruiken van informatie van de LHBTI-asielzoekers zelf.

Dat zijn de conclusies van het in juni 2018 verschenen onderzoeksrapport Trots of Schaamte? – de beoordeling van LHBTI-asielaanvragen in Nederland.

Dit onderzoek werd uitgevoerd voor COC Nederland door Sabine Jansen met steun van het Asiel- en Migratiefonds van de Europese Unie. Sabine Jansen onderzocht 267 dossiers van LHBTI-asielzoekers bij de IND en bestudeerde honderden rechterlijke uitspraken. Het rapport is ook in het Engels beschikbaar.

PRIDE or SHAME?

Seven years after the Fleeing Homophobia report was issued, and four years after the ABC-judgment of the Court of Justice of the European Union, Dutch asylum policy regarding LGBTIs is still based on stereotypes. This is the conclusion of Pride or Shame? Assessing LGBTI asylum applications in the Netherlands after the judgments XYZ and ABC, a research report Sabine Jansen prepared for COC Netherlands, the Dutch organisation for lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people (LGBTI).

Pride or Shame? was published by COC on January 24, 2019. The original, Dutch version was published in June 2018.

Fleeing Homophobia - cover - kleinFLEEING HOMOPHOBIA

COC Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam publiceerden in september 2011 het rapport Fleeing Homophobia samengesteld door Sabine Jansen en Thomas Spijkerboer.

Dit rapport bevat een vergelijkende studie over de manier waarop asielaanvragen op basis van seksuele gerichtheid of genderidentiteit door de lidstaten van de Europese Unie worden onderzocht. Uit het rapport blijkt ondermeer dat er in de praktijk erg grote verschillen bestaan tussen de EU-lidstaten.

Pink Solutions - COC NL - Lieneke Luit - kleinPINK SOLUTIONS

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers worden in Nederland vaak slecht behandeld. Dat blijkt uit in 2013 verschenen rapport Pink Solutions, inventarisatie situatie LHBT asielzoekers dat is uitgevoerd door COC Nederland en gefinancierd door het Europees Vluchtelingen Fonds (EVF).

In het rapport beschrijft onderzoeker Lieneke Luit hoe LHBT-asielzoekers, vanaf het moment dat ze in Nederland binnenkomen tot aan het eind van hun asielprocedure, regelmatig geconfronteerd worden met vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld.

Voor het onderzoek werden diepte-interviews met 29 LHBT-asielzoekers gehouden. De asielzoekers waren voornamelijk afkomstig uit Oeganda, Jamaica en de Oekraïne.

TRANSGENDER GIDS in TOEGANKELIJKE TAAL

Ook onder mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb-personen) komen transgender personen voor. Voor deze doelgroep hebben COC’s Zonder Stempel, Transgender Netwerk Nederland en Transvisie een gids ontwikkeld over transgender-zijn en de stappen in een eventuele transitie.

Transgender – Een toegankelijke gids is een uitkomst voor lvb-personen die hun genderidentiteit willen onderzoeken en/of in transitie willen gaan. Ook helpt deze gids zorgprofessionals die de lvb-personen daarbij willen ondersteunen.

JONGEREN & ONDERWIJS

Nog altijd hebben veel LHBT-leerlingen het zwaar op Nederlandse middelbare scholen. Dat blijkt uit onderzoek dat op vrijdag 14 december aan de vooravond van Paarse Vrijdag 2018 verscheen. Wel wordt steeds duidelijker hoe je de situatie kunt verbeteren: op scholen met een Gender & Sexuality Alliance (GSA), ondersteunende docenten en positieve aandacht in de lessen gaat het veel beter.

The 2018 Dutch National Climate Survey Report van het Teachers College van Columbia University i.s.m. COC Nederland werd in 2018 uitgevoerd middels een online enquête onder 1065 LHBT-scholieren van tussen de 13 en 20 jaar oud.

Volgens veel scholieren is voorlichting over seksuele diversiteit op hun school vér onder de maat. Dat blijkt uit in juni 2016 verschenen Zwartboek Slechte Voorlichting van onze jongerenorganisatie Expreszo en de Nationale Jeugdraad.

Om dit te verbeteren wil het COC o.a. dat aanstaande docenten in hun opleiding verplicht moeten leren hoe ze LHBTI-acceptatie op school kunnen bevorderen.

KINDERRECHTEN

LHBTI-kinderen in Nederland - COC NL Suzanne van Rossenberg - 2013 kleinLHBTI-KINDEREN in NEDERLAND

COC Nederland presenteerde op dinsdag 18 februari 2014 LHBTI-kinderen in Nederland, het eerste rapport óóit over dit onderwerp. Het COC-rapport brengt voor het eerst in kaart welke knelpunten er in Nederland bestaan als het gaat om rechten van LHBTI-kinderen.

Onderzoeker Suzanne van Rossenberg nam daarbij het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) als uitgangspunt. Het onderzoek bestrijkt een breed terrein, van onderwijs en welzijn tot gezondheidszorg. De onderzoeker sprak met deskundigen, nam enquêtes af en deed literatuuronderzoek.

Nieuw is dat het COC – naast lesbische, homo-, biseksuele en transgender-kinderen – in dit onderzoek ook de situatie van kinderen met een intersekse-conditie betrekt.

Er is ook een Engelstalige versie van dit rapport beschikbaar.

De totstandkoming van dit rapport is mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.