Terug naar overzicht

Rhenen - Politci mogen 'homohuwelijk' weigeren

Burgemeester Joost van Oostrum (VVD) is het niet eens met dit College-besluit en nam daarover ‘een principieel minderheidsstandpunt’ in. De wethouders Henk van den Berg (VVD) en Frank Bongers (CDA) stemde wel in met het voorstel van wethouder Piet van Leeuwen (SGP).

Wethouder Van Leeuwen zegt dat hij blij is dat zijn collega-wethouders woord hebben gehouden en in lijn met de coalitiebesprekingen hun fiat hebben gegeven aan het SGP-voorstel. De SGP-wethouder zegt dat hiermee ‘een einde komt aan de discriminatie van orthodoxe christenen op dit punt’. Hij noemt het College-besluit ‘juridisch waterdicht’.

Dit besluit is echter wel in strijd met het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) over weigerambtenaren uit 2009. De CGB vindt het weigeren om paren van gelijk geslacht te trouwen een hellend vlak. Vooral als het gaat om bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand, omdat hun taak enkel en alleen bestaat uit het sluiten van huwelijken.

De CGB heeft de regering daarom geadviseerd om dit door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) onmogelijk te maken. Het vorige kabinet heeft dat advies echter naast zich neergelegd.

COC Nederland dringt er al jaren op aan om geen ‘weigerambtenaren’ te benoemen. April 2007 tekende een Kamermeerderheid – D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD – op het Homomonument een convenant met het COC om hieraan een einde te maken.

De zes gewone ambtenaren van de burgerlijke stand in Rhenen moeten wel bereid blijven elk huwelijk te voltrekken. Jaarlijks trouwt een enkel paar van gelijk geslacht in Rhenen.

Overigens steunden de huidige College-partijen CDA, VVD en SGP in 2007 al een SGP-motie om het alle trouwambtenaren mogelijk te maken het sluiten van een huwelijk van een paar van gelijk geslacht te weigeren. Die motie werd aangenomen, maar het toenmalige College weigerde die uit te voeren.

Zie ook:

Rhenen – college voert motie weigerambtenaren niet uit

Zie verder ons dossier Homohuwelijk.