Terug naar overzicht

Tholen benoemt op de valreep nog weigerambtenaren

De Zeeuwse gemeente Tholen heeft op de valreep nog drie trouwambtenaren benoemd die geen huwelijken willen sluiten van paren van gelijk geslacht. Net voor dit per 1 november verboden is. Het COC vindt deze handelswijze kwalijk en eist dat de weigerambtenaren uit hun functie ontheven worden.

Sinds 1 november jl. is het verboden om weigerambtenaren te laten benoemen. Dat is het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel van D66 die op 3 juni jl. door de Eerste Kamer werd aangenomen.

Tholen heeft dit verbod ‘omzeild’, door de drie weigerambtenaren net voor 1 november te benoemen. Dat laat een woordvoerster van de gemeente aan dagblad PZC weten. De weigerambtenaren zijn vorige week door de rechtbank beëdigd. In totaal heeft Tholen toen vijf nieuwe trouwambtenaren gekregen. De andere twee hebben geen problemen met het opengestelde huwelijk. De drie weigerambtenaren zijn relatief jong, waardoor ze nog decennialang in functie kunnen blijven.

Uit functie ontheffen

COC Nederland vindt de handelswijze van Tholen kwalijk. Het COC heeft jarenlang gelobbyd om aan het fenomeen van de weigerambtenaar een einde te maken. “Of je nu homo, hetero, lesbisch of biseksueel bent, als je trouwt moet je kunnen rekenen op een neutrale overheid die op de ‘mooiste dag van je leven’ niet discrimineert”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke.

In een brief aan het college van B & W eist COC West-Brabant-West en Tholen dat de weigerambtenaren uit hun functie ontheven worden. Op grond van de huidige wetgeving heeft de gemeente de bevoegdheid dat te doen. Het regionale COC wil daarover graag een gesprek met het stadsbestuur, dat momenteel gevormd wordt door CDA, ChristenUnie, SGP en VVD.

Uit de brief: “Wij beroepen ons op de wet, waarin staat dat de gewetensbezwaarde trouwambtenaren geen onderscheid dienen te maken op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid van burgers die een huwelijk aan willen gaan. Een burgerlijk huwelijk is louter een neutrale overheidshandeling, waarbij godsdienstige overwegingen geen enkele rol spelen, niet bij de Staat, en ook niet bij de betrokken trouwambtenaar.”

‘Te gek voor woorden’

Van de Tholense coalitiepartijen heeft enkel de SGP een reactie gegeven. SGP-fractievoorzitter Peter Kraamer vindt het ‘onvoorstelbaar’ dat er ‘zo’n commotie’ is ontstaan ‘over het feit dat er een diversiteit aan ambtenaren’ in Tholen is aangesteld. “Een diversiteit die terug te vinden is in de Thoolse samenleving”, stelt Kraamer. “Waar is de tolerantie gebleven waar we in Nederland ons mond vol van hebben?”

SP-raadslid Roland van Tilborg vindt de gang van zaken ‘te gek voor woorden’. Ook de PvdA en de lokale partij ABT vragen zich af waarom dit nodig was. PvdA-fractievoorzitter Jan Heshof vindt de aanstelling van de weigerambtenaren een ‘regelrechte provocatie’ en laat weten een motie van afkeuring voor te bereiden.

‘Een lange neus’

D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw heeft onmiddellijk vandaag tijdens het Vragenuur over deze kwestie opheldering gevraagd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Die zegt dat hij verrast is over de opstelling van een ‘staatkundig gewaardeerde gemeente als Tholen’. De minister vindt dat Tholen door het benoemen van weigerambtenaren ‘een lange neus maakt naar de staat’ en noemt dit ‘ontwijken van de wet’ door de gemeente ‘teleurstellend, niet fraai en in strijd met de geest van de wet’. Maar aan de handelswijze van de gemeente kan minister Plasterk niets doen, omdat het strikt genomen niet in strijd met de wet is.

De minister heeft over het benoemen van de weigerambtenaren contact gehad met burgemeester Ger van de Velde-De Wilde (VVD) van Tholen, maar zij heeft geen bemoeienis gehad met deze kwestie omdat ze pas half november benoemd is. Wel laat het college van B & W van Tholen – gevormd door CDA, ChristenUnie, SGP en VVD – vanavond weten achter de benoemde weigerambtenaren te blijven staan.

‘Jihadisten’

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij vindt dat er ‘eerder sprake is van lange tenen vanuit Den Haag dan een lange neus vanuit Tholen’. “In een gemeente als Tholen is de SGP tien keer zo groot als D66. Dan moet je er niet raar van opkijken dat ambtenaren ook blijken een SGP-opvatting te hebben over gewetensbezwaren”, zegt Van der Staaij in NPO Radio 1-programma Dit is de Dag van de EO.

Volgens SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop heeft de gemeente Tholen zich ook ‘keurig aan de wet gehouden’ en wordt daarom ‘volkomen ten onrechte in het verdachtenbankje geplaatst’. Tholen – waar de SGP de veruit grootste partij is – heeft volgens Bisschop in ‘een open procedure’ aan de sollicitanten niet gevraagd of zij wel of niet weigeren huwelijken van paren van gelijk geslacht te sluiten.

CU-Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers neemt het op voor de Tholense weigerambtenaren. “Er wordt over gewetensbezwaarden gesproken alsof ze jihadisten zijn”, zegt hij in het NTR-radioprogramma 1 op straat. “De gemeente Tholen heeft niet in strijd met de wet gehandeld. Het komt nu aan op tolerantie voor gewetensbezwaarden. Die is er niet en dat is teleurstellend.”

[Bron: PZC, Reformatorisch Dagblad, Dit is de Dag – Foto Tholen: CC-M.Minderhoud]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!