Terug naar overzicht

Voortaan gelijke behandeling van homoseksuele en bi+ mannen bij bloeddonatie

Homoseksuele en bi+ mannen worden vanaf 1 januari 2024 gelijk behandeld bij bloeddonatie. Het COC, dat jarenlang pleitte voor een einde aan discriminatie bij bloeddonatie, is blij met de beleidswijziging.

‘Als COC hebben we jarenlang gepleit voor bloeddonatie zonder discriminatie. We wilden dat de vraag of je veilige seks hebt bepaalt of je bloed mag doneren, niet de vraag met wie je seks hebt,’ reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘We zijn blij en trots dat onze jarenlange inzet voor gelijke behandeling bij bloeddonatie nu leidt tot dit resultaat. Dat ook homoseksuele en bi+ mannen nu een ander kunnen helpen door bloed te doneren.’

Om overdracht van (seksueel) overdraagbare aandoeningen via bloeddonatie te voorkomen, stelt bloedbank Sanquin voortaan aan alle donoren vragen over seksueel risicogedrag. Die vragen worden niet meer alleen aan homoseksuele en bi+ mannen gesteld. Ook wordt het bloed van alle donoren al jarenlang op bijvoorbeeld hiv getest. Minister Kuipers (VWS) maakte in december bekend dat de beleidswijziging op 1 januari 2024 in werking treedt.

Homoseksuele en bi+ mannen werden de afgelopen dertig jaar uitgesloten van bloeddonatie. Sinds september 2021 mochten ze alleen bloed doneren als ze een monogame relatie hebben. Die voorwaarde gold niet voor heteroseksuele donoren. Tussen 2015 en 2021 golden voor homoseksuele en bi+ mannen uitsluitingstermijnen van 12 en later 4 maanden na het laatste seksuele contact. Daardoor was bloeddonatie in praktijk onmogelijk voor seksueel actieve homoseksuele en bi+ mannen.

De afgelopen decennia drong het COC aan op een einde aan discriminatie bij bloeddonatie in talloze gesprekken met Kamerleden, ministers, bloedbank Sanquin en met de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP) waarvan de leden volledig afhankelijk zijn van gedoneerd bloed. Daarbij was het uitgangspunt steeds om te komen tot een bloeddonatiebeleid waarin de veiligheid van patiënten voorop staat en waarin niet gediscrimineerd wordt. Het COC waardeert het dat het ministerie van VWS en bloedbank Sanquin bereid zijn gebleken het beleid aan te passen en onderstreept in het bijzonder haar waardering voor de gesprekken met de NVHP, waarin respect voor de wederzijdse belangen en standpunten steeds voorop stond.

 

Bron: COC NL – Foto Donorbloed: CC-MartinD