Terug naar overzicht

Zicht op afschaffing deskundigenverklaring

De deskundigenverklaring die je nu als transgender persoon nog nodig hebt om het geslacht op je geboorteakte te laten wijzigen, wordt waarschijnlijk afgeschaft. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dat op 10 december in consultatie gaat. COC en TNN zijn blij met het voorstel, en de organisaties betreuren het dat het niet gaat gelden voor jongeren onder de 16 jaar.

Wanneer de wet in werking treedt, kun je als aanvrager je wens tot wijziging van de geslachtsregistratie melden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Na vier tot twaalf weken moet je dat besluit bevestigen. Daarna wordt je geboorteakte aangepast. Je hoeft daarvoor niet meer naar je geboorteplaats, zoals nu nog het geval is, maar dit kan ook bij de burgerlijke stand van je huidige woonplaats.

TNN, NNID en COC pleiten al jaren voor afschaffing van de deskundigenverklaring, en zijn blij dat het wetsvoorstel er is. In diverse brieven en gesprekken hadden de belangenorganisatie de regering voorgesteld om het voor iedereen mogelijk te maken om met een eenvoudige administratieve procedure en zonder deskundigenverklaring of rechterlijk oordeel de geslachtsregistratie te wijzigen.

Zelfbeschikkingsrecht

De nieuwe regels gaan helaas niet gelden voor transgender kinderen onder de 16 jaar. Zij kunnen hun geslachtsregistratie in het voorstel van minister Dekker wel wijzigen, maar dat moet via de rechter. TNN en COC vinden dat een schending van het zelfbeschikkingsrecht van transgender kinderen. Die weten vaak al op jonge leeftijd precies tot welk geslacht ze behoren. Ze ondervinden in hun dagelijks leven, op school en daarbuiten, veel problemen door paspoorten, diploma’s en andere documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.

Het voorstel van Dekker biedt ook geen soelaas voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie nog steeds naar de rechter moeten.

Het wetsvoorstel van minister Dekker gaat op 10 december via internet in consultatie, wat betekent dat maatschappelijke organisaties en personen er over kunnen adviseren. COC en TNN zullen er tijdens de consultatie voor pleiten dat ook transpersonen onder de 16 jaar hun geslachtsregistratie zonder tussenkomst van de rechter kunnen wijzigen en dat de procedure voor intersekse personen wordt vereenvoudigd.

Naar verwachting zal de wet niet voor 2021 in werking treden.

[Bron: COC NL, TNN – Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?