Terug naar overzicht

Economische crisis uitdaging voor LHBTI-beweging

Afgelopen weekend vond de 16e jaarlijkse conferentie van ILGA Europa plaats in Dublin. 235 activisten en politici uit 42 landen waren bijeen in de Ierse hoofdstad voor het grootste jaarlijkse evenement over LGBTI-rechten in Europa. Opvallend genoeg was de economische crisis in Europa één van de hoofdthema’s. COC-medewerkster Joyce Hamilton werd met een overdonderend aantal stemmen gekozen in het ILGA-Europe bestuur.

Deelnemers aan de conferentie debatteerden onder andere over nieuwe impulsen voor LGBTI-gelijkheid in moeilijke economische tijden. “De debatten op de conferentie gaven aan dat de huidige economische crisis een onmiskenbare uitdaging is voor de bevordering van  mensenrechten en gelijkheid, inclusief de mensenrechten van LHBTI-mensen. De crisis biedt vruchtbare grond voor extreme en populistische retoriek die een minder gunstig politiek klimaat creëert. We zien dat bij de Europese instellingen en ook op nationaal en lokaal niveau”, aldus Martin K.I. Christensen, co-voorzitter van de Raad van Bestuur van ILGA-Europe. “Ondanks deze enorme uitdaging spraken deelnemers over mogelijkheden om vooruitgang te realiseren in de mensenrechtensituatie. De boodschap van gelijkheid en diversiteit moet meer dan ooit worden herhaald. Onze beweging heeft bewezen proactief te kunnen zijn en moet er nog meer voor zorgen dat mensenrechten niet van de politieke prioriteitenlijst worden geschrapt vanwege ‘belangrijkere economische issues’. Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid zijn geen luxeartikelen, ze zijn essentiële onderdelen van het econom

what kind of fish to use in aquaponics

isch herstel.”

Transgenderrechten
Gabi Calleja, co-voorzitter van de Raad van Bestuur van ILGA-Europe, voegde hieraan toe: “Onze conferentie heeft tot doel nationale LGBTI-organisaties te ondersteunen en een dialoog tussen het maatschappelijk middenveld en de overheid te vergemakkelijken. We zijn erg blij dat dit jaar de conferentie ook verschillende Ierse LGBTI organisaties samen heeft gebracht. We zijn ook verheugd dat de aanwezigheid van ILGA-Europe in Ierland een kans biedt om onze solidariteit en steun voor de Ierse transgemeenschap te tonen en aandacht te vragen voor de ongelijkheid en discriminatie waarmee transgenders te maken krijgen. Onze Rainbowkaart van Europa laat zien dat Ierland vooruitgang boekt op LHB-mensenrechten, maar qua transgenderrechten nog steeds veel werk te doen heeft. Tijdens de conferentie kreeg dit veel media-aandacht en we hopen dat dit zal bijdragen tot de vaststelling van de wetgeving over het geslachtserkenningscertificaat die volledige eerbiediging van de mensenrechten garandeert.”

Nederlandse Joyce Hamilton gekozen in bestuur
Tijdens de jaarlijkse conferentie kozen de  vertegenwoordigers van de leden van ILGA-Europe vijf nieuwe leden  in de Raad van Bestuur, waaronder Joyce Hamilton, internationaal beleidsmedewerker van COC Nederland. De nieuw gekozen bestuursleden komen verder uit Malta, Polen, Frankrijk en Ierland. Ook koos de conferentie twee vertegenwoordigers voor ILGA World, de wereldwijde koepelorganisatie van LHBTI-organisaties, en werd ingestemd met het voorstel om de conferentie in 2014 in de Letse hoofdstad Riga te houden.

[Bron & Foto's: ILGA-Europe]

zp8497586rq