Terug naar overzicht

Onderzoek: GSA-aanpak op scholen werkt!

Uit donderdag gepubliceerd onderzoek van Movisie en Universiteit van Amsterdam blijkt dat deelname aan een Gender & Sexuality Alliance (GSA) de positie van LHBT-leerlingen op vmbo scholen aanzienlijk verbetert. Leerlingen in een GSA zitten beter in hun vel en kunnen beter omgaan met eventuele negatieve reacties van anderen. Het COC is blij met de onderzoeksresultaten.

GSA’s zijn clubjes van LHBTI-leerlingen en bondgenten die zich met steun van het COC inzetten voor een school waar mensen zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Volgens het Movisie-onderzoek ervaren vmbo-leerlingen die LHBT zijn in een GSA meer steun van andere leerlingen en docenten, krijgen ze meer zelfvertrouwen en sluiten ze meer vriendschappen. Er zijn GSA’s op ongeveer 80 procent van de middelbare scholen in Nederland.

Blij

Het COC is blij met het onderzoek: “Na veel Amerikaans onderzoek is nu ook voor Nederland bewezen: GSA’s verbeteren het leven van LHBT-jongeren!”, zegt projectleider Geert-Jan Edelenbosch van COC Nederland.

Van alle schooltypen hebben krijgen jongeren in het vmbo het meest te maken met negatieve reacties op hun identiteit (SCP 2010). In het vmbo gaat het om 67 procent van de jongeren, in het havo/vwo is dat 57 procent en op hbo en universiteit 49 procent. Denk hierbij aan pesten, uitsluiting en geweld.

Movisie en de Universiteit van Amsterdam onderzochten afgelopen jaar de ervaringen van LHBT-leerlingen op het vmbo met de GSA. De GSA blijkt hen veel op te leveren: ze ervaren meer steun van andere leerlingen waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze beter weten wie ze zijn. Ook ontstaan er nieuwe vriendschappen. Dat is belangrijk, want uit de kast komen op school betekent nog vaak het verlies van vrienden. De onderzoekers verwachten dat de GSA’s een bijdrage leveren aan het verminderen van ‘minderheidsstress’ onder LHBT-jongeren op het vmbo.

Geert-Jan Edelenbosch: “Jonge LHBTI-personen hebben behoefte aan contact met anderen die net zo zijn als zij, aan steun, zelfvertrouwen en de mogelijkheid om hun eigen identiteit te exploreren. Dat blijkt nu precies te zijn wat de GSA hen oplevert. De mogelijkheid om jezelf in vrijheid als individu te ontwikkelen moet geborgd zijn in een (school)omgeving die veilig is voor álle leerlingen, ook LHBTI-leerlingen. Dit onderzoek laat wat ons betreft zien dat alle scholen een GSA nodig hebben.”

Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school vrij moet hebben om te zijn wie ze zijn, zonder zich te hoeven schamen of te verantwoorden. Ze bedenken zelf acties, voeren die uit en doen mee aan nationale acties zoals Paarse Vrijdag. COC ondersteunt de GSA’s met materiaal, gezamenlijke actiedagen en advies. Meer informatie op www.gsanetwerk.nl.

Het rapport ‘Samen sterk met een GSA’ van Movisie en UvA is vanaf 2 augustus te lezen op de website van Movisie.

[Bron: COC NL-Movisie – Foto Koningin Máxima bezocht in november de GSA van het Hofstad Lyceum in Den Haag: (c) Geert van Tol Fotografie]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?