Terug naar overzicht

Ontario: nieuwe wet veranderen geboortebewijs transseksuelen

In de Canadese provincie Ontario is een wet aangenomen waardoor transseksuelen de geslachtsaanduiding in hun geboortebewijs kunnen laten veranderen zonder eerst een volledige geslachtsaanpassing te hebben ondergaan. Een soortgelijk wetsvoorstel werd half augustus ook door het demissionaire kabinet-Rutte naar de Tweede Kamer gestuurd.

Transseksuelen die in Ontario zijn geboren kunnen vanaf het moment dat de nieuwe wet van kracht wordt de geslachtsaanduiding in hun geboortebewijs door ambtenaren van de burgerlijke stand laten veranderen met een brief van een arts of een psycholoog waaruit blijkt dat ze bezig zijn hun geslacht aan te passen. Voordien was dit pas mogelijk na het overleggen van bewijs dat alle geslachtsaanpassende medische handelingen – incl. sterilisatie – waren ondergaan.

Trans Lobby Group-voorzitter Susan Gapka  is lovend over de wetsverandering en noemt het een overwinning van de transgendergemeenschap en een grote stap voorwaarts in de erkenning van transgenderrechten.

De nieuwe wet is een gevolg van een vonnis van het Mensenrechtentribunaal van Ontario. Afgelopen april kwam het tribunaal in een zaak aangespannen door een transseksueel tot het oordeel dat volledige geslachtsaanpassing als wettelijke voorwaard

woodworking magazine

e voor het veranderen van de geslachtsaanduiding in het geboortebewijs voor transseksuelen neerkomt op discriminatie. Het tribunaal wees er verder op dat de bestaande wet hiermee bijdraagt aan het stigma waar transgenders onder lijden en de stereotypen die er nog altijd over hen in de samenleving bestaan.

Een soortgelijk wetsvoorstel werd in augustus ook door het demissionaire kabinet-Rutte naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook daarin moet een deskundige bevestigen dat de geslachtsaanpassing van blijvende aard zal zijn. Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland gaat dat niet ver genoeg en vinden dit ook in tegenspraak met het uitgangspunt van het wetsvoorstel. Daarin wordt namelijk gesteld dat de verklaarde genderidentiteit van de verzoeker centraal staat. In Argentinië is wetgeving ingevoerd waar de verklaring van de transseksueel zelf dat de geslachtsaanpassing als blijvend moet worden beschouwd volstaat. Volgens TNN en CCO zou dat zelfbeschikkingsrecht ook in de Nederlandse wetgeving volledig erkend moeten worden.

Ontario is in Canada duidelijk koploper als het gaat om transgenderrechten. Afgelopen juni was Ontario ook al de eerste Canadese provincie die genderidentiteit als non-discriminatiegrond opnam in de gelijke behandelingswetgeving.

zp8497586rq