Terug naar overzicht

Ontslag dreigt voor homodocent op gereformeerde school

De school in Oegstgeest schorste de docent nadat die bekend maakte dat hij een relatie heeft met man. De school wil de arbeidsovereenkomst nu ontbinden. Het is de eerste maal dat een docent op een religieuze school in het openbaar zijn ontslag wegens homoseksuele gerichtheid durft aan te vechten.

‘Ik ben gereformeerd, homoseksueel en functioneerde uitstekend op deze school’, stelt Renkema. ‘Nu dreig ik ontslagen te worden om iets dat niet relevant is voor mijn werk’. Over zijn klacht bij de Commissie Gelijke Behandeling: ‘Door deze klacht wil ik niet alleen mijn eigen dreigende ontslag aanvechten maar ook de situatie van lesbiënnes, homo’s en biseksuelen op andere religieuze scholen verbeteren’.

COC Nederland pleit voor directe afschaffing van de enkele-feitconstructie, het wetsartikel waarmee religieuze scholen openlijk homoseksuele leerlingen en docenten menen te kunnen wegsturen.

Het COC startte in 2009 de internetpetitie Uit de klas, uit de kast die inmiddels door bijna 30 duizend mensen is getekend. Teken die petitie en steun ook de COC-petitie voor LHBT-voorlichting op elke school!

‘Van de enkele-feitconstructie gaat een compleet verkeerd signaal uit’, vindt COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘In plaats van de school veiliger te maken voor lesbiennes en homo’s, steunt de regering een wetsartikel dat scholen gebruiken om deze mensen mee weg te sturen. De zaak van deze moedige docent toont aan dat dit in praktijk ook gebeurt’.

De helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs meent dat de school geen veilige omgeving is om ‘uit de kast’ te komen; suïcidecijfers liggen onder homojongeren tot vijf maal hoger dan onder heterojongeren. Dat blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het kabinet kondigde in de emancipatienota van april 2011 een standpunt aan over de enkele-feitconstructie. VVD, PvdA, SP en GroenLinks steunen een initiatiefwet tot afschaffing van de enkele- feitconstructie die in september 2010 werd ingediend door D66-er Van der Ham, maar die nog niet is behandeld.

De zaak van de homoseksuele docent wordt behartigd door mr. Liesbeth Berkouwer en mr. Itse Gerrits van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Het advocatenkantoor neemt daarvoor genoegen met de opbrengst uit giften. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer 51.88.61.457 ten name van COC Nederland, o.v.v. STEUN DURAN. Giften zijn aftrekbaar van de belasting en komen direct ten bate van de juridische ondersteuning van de zaak van Duran.

Zie ook:

ContrariO: Schorsing leerkracht met homoseksuele relatie kans voor zorgvuldig debat

Zie voor meer informatie ons dossier STEUN DURAN RENKEMA.