Terug naar overzicht

Ontwikkelingen voor LHBT-asielzoekers in noodopvang

Op 22 oktober luidde COC Nederland de noodklok over de situatie van LHBT-asielzoekers in de noodopvang. Hoewel het COC vindt dat de regering nog altijd te weinig doet om die situatie te verbeteren, komen er op vier locaties in Amsterdam en Rotterdam wel aparte, veilige opvanglocaties voor LHBT’s. Bovendien meldden zich honderden ‘maatjes’ voor LHBT-asielzoekers aan bij het COC. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen.

In het tv-programma Nieuwsuur van 22 oktober meldt voorzitter Tanja Ineke dat het COC binnen korte tijd veel klachten binnen kreeg van LHBT-asielzoekers die zich onveilig voelen in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Asielzoeker Omar uit Syrië (foto) vertelt in het programma over zijn ervaringen in de opvang.

Het COC vraagt staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) en minister Jet Bussemaker (Emancipatie) om extra maatregelen voor veilige noodopvang. Zo zouden daders steviger moeten worden aangepakt, moet duidelijk worden gemaakt dat discriminatie in de opvang niet wordt geaccepteerd en zouden er vertrouwenspersonen moeten komen in elke opvanglocatie waar LHBT’s en andere kwetsbare groepen problemen kunnen melden.

Aparte veilige opvang

Ook pleit het COC voor aparte, veilige opvanglocaties voor LHBT-asielzoekers die daaraan behoefte hebben. Dit is de oplossing die door LHBT-asielzoekers zelf het meest gewenst en genoemd wordt. Het pleidooi wordt ondersteund door LGBT Asylum Support, Secret Garden en The Hang Out 010, die daarvoor een internetpetitie starten. SP, GroenLinks en PvdA organiseren een hoorzitting over de kwestie.

Staatssecretaris Dijkhoff neemt geen extra maatregelen, zo laat hij op 16 november weten in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Het COC vraagt de Tweede Kamer om in actie te komen. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch krijgt op 26 november de toezegging van de staatssecretaris dat er in asielzoekerscentra een postercampagne tegen discriminatie komt, maar daar blijft het bij.

Amsterdam

Op 4 december laat de gemeente Amsterdam weten dat zij LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben wél aparte opvang gaat bieden. Inmiddels zijn er twee van dergelijke locaties geopend; begin 2016 komt daar een derde bij.

Op 7 december stuurt minister Bussemaker (Emancipatie) een brief aan 42 zogenaamde ‘regenbooggemeenten’ waarin ze haar zorgen uit over de situatie van LHBT-asielzoekers. Ze dringt er bij de gemeenten op aan het voorbeeld van Amsterdam te volgen. Op 8 december laat de regering bij monde van minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie) weten dat aanpakken van de daders het uitgangspunt van het kabinetsbeleid blijft, maar dat er in noodsituaties wel degelijk aparte opvang aan LHBT-asielzoekers kan worden geboden.

Op 15 december wordt bekend dat de gemeente Rotterdam gehoor geeft aan de oproep van minister Bussemaker. Hulporganisatie Humanitas wil tien LHBT’s gaan opvangen die in een asielzoekerscentrum in Alphen aan den Rijn werden bedreigd. Dat gebeurt onder meer op aandringen van het Rotterdamse PvdA-Raadslid Fatima Talbi.

Het COC blijft de komende tijd bij regering, Kamer en gemeenten aandringen op aanvullende maatregelen voor veilige noodopvang en aparte opvang voor LHBT’s op meer locaties.

Honderden maatjes!

In de tussentijd riep het COC mensen op om ‘maatje’ te worden van een LHBT-asielzoeker. Maatjes ondernemen sociale activiteiten met een asielzoeker. Het geweldige aantal van 300 mensen melden zich de afgelopen weken aan bij het COC.  Dat aantal is zo groot, dat nieuwe aanmeldingen voorlopig niet meer nodig zijn. Het COC dankt iedereen die zich heeft aangemeld!

[Bron/Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!