Terug naar overzicht

Opnieuw stijging meldingen LHBTI-discriminatie

Het aantal meldingen en aangiften van geweld en discriminatie tegen LHBTI-personen steeg opnieuw in 2021. Dat blijkt uit een rapport van politie en antidiscriminatiebureaus dat op 24 mei verscheen. Het COC wil dat minister Yeşilgöz (Justitie & Veiligheid) maatregelen neemt.

Het aantal meldingen en aangiften van anti-LHBTI discriminatie en geweld steeg van 2.336 in 2020 naar 2.471 in 2021. Dat blijkt uit het rapport Discriminatiecijfers in 2021 van politie, antidiscriminatiebureaus en het ministerie van BZK.

Het COC pleit in een brief aan minister Dilan Yeşilgöz voor maatregelen. De organisatie wil onder meer discriminatierechercheurs bij de politie-eenheden in heel Nederland, hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld en meer geld voor de politieteams van Roze in Blauw. Om geweld te voorkómen moet er volgens COC meer en betere aandacht komen voor acceptatie op school.

LHBTI personen krijgen vooral te maken met schelden, en schelden in combinatie met geweld. Ook is er sprake van bedreiging, vijandige bejegening, vernieling, pesten en bespugen.

In totaal kwamen er bij politie en antidiscriminatiebureaus in 2021 13.502 meldingen en aangiften van discriminatie binnen. Dat is een stijging ten opzichte van 2020.

De meeste meldingen en aangiften in 2021 waren op grond van herkomst (waaronder huidskleur en migratieachtergrond). Ook zijn er veel meldingen en aangiften van bijvoorbeeld antisemitisme (702) en moslimdiscriminatie (165).

Het is niet duidelijk in hoeveel van de geregistreerde gevallen het gaat om intersectionele discriminatie. Daarbij is sprake van discriminatie op grond van een combinatie van gronden, bijvoorbeeld omdat mensen zwart en transgender zijn of moslim en bi+. Het COC pleit voor meer maatregelen tegen- en betere registratie van intersectionele discriminatie.