Terug naar overzicht

Oproep aan minister Dijkgraaf: behoud Regenbooggemeentebeleid

‘Behoud het Regenbooggemeentebeleid’. Die oproep doen voorzitters van de 20 regionale COC verenigingen en COC Nederland in een brief aan minister Dijkgraaf (Emancipatie).

‘Om verandering te bereiken, is het belangrijk dat het emancipatiebeleid doordringt tot in de haarvaten van de samenleving,’ zo schrijven de COC verenigingen aan de minister. Het Regenbooggemeentebeleid is volgens de verenigingen cruciaal om de haarvaten van de samenleving te bereiken.

Met het Regenbooggemeentebeleid stimuleert de Rijksoverheid gemeenten om een actief LHBTI emancipatiebeleid te voeren. Gemeenten ontvangen van het Rijk een financiële bijdrage die ze matchen met eigen budget. Kenniscentrum Movisie ondersteunt met advies-op-maat, zodat gemeenten het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden.

De regionale COC verenigingen sloten de afgelopen tijd in zeker negentig gemeenten een Regenboog Stembusakkoord met lokale politieke partijen (foto). Voortzetting van het Regenbooggemeentebeleid is onmisbaar voor het uitvoeren van al die belangrijke voornemens, zo schrijven de COC’s aan de minister.

De regionale COC verenigingen willen dat de Regenbooggelden worden ingezet voor zaken als voorlichting op scholen, het bevorderen van de veiligheid van LHBTI personen en het werken aan acceptatie in de sport. Ook pleiten de COC’s voor het steunen van activiteiten voor LHBTI personen die te maken hebben met intersectionele discriminatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om biculturele personen en mensen van kleur, asielzoekers, ouderen en LHBTI-jongeren t/m 18 jaar.

Uit een eerdere evaluatie van het Regenbooggemeentebeleid bleek dat gemeenten het Regenboogbeleid van de Rijksoverheid zien als een “noodzakelijke voorwaarde” voor hun eigen beleid. De vorige minister van OCW, Van Engelshoven, concludeerde dan ook dat het Regenboogstedenbeleid behouden moet blijven. De COC verenigingen hopen dat Dijkgraaf tot dezelfde conclusie komt.

Bron: Regionale COC verenigingen & COC Nederland– Illustratie: COC Midden-Nederland sloot Regenboogakkoorden in 35 gemeenten, waaronder hier in Veenendaal (foto COC Midden-Nederland)