Terug naar overzicht

Overwinning: Russische anti-LHBTI-wet illegaal

De Russische anti-LHBTI-wet is discriminerend en in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Zo oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) op dinsdag 20 juni. Het COC is gelukkig met de uitspraak en dringt aan op intrekking van de wet door de Russische autoriteiten.

“Dit is een mooie overwinning voor onze Russische collega’s en voor LHBTI’s in heel Rusland. We feliciteren ze daar van harte mee!”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Nu komt het er op aan dat de Russische autoriteiten de wet ook echt intrekken.” Het Russische ministerie van Justitie heeft vooralsnog aangegeven tegen de uitspraak in beroep te zullen gaan.

Het COC organiseerde in 2013 twee massaal bezochte demonstraties tegen de Russische anti-LHBTI-wet (foto). Ook overhandigde de organisatie zo’n 15 duizend handtekeningen tegen de wet aan de Russische ambassade. Het COC is sindsdien, met Russische en andere collega-organisaties continu protest tegen de wet blijven aantekenen.

De Russische anti-LHBTI-wet werd in 2013 ingevoerd. De wet verbiedt formeel het ‘promoten van niet-traditionele seksuele relaties’, maar wordt in de praktijk gebruikt om de Russische LHBTI-beweging te muilkorven. Drie Russische LHBTI-activisten die op grond van deze wet in Sint Petersburg en Archangelsk veroordeeld werden, hebben daarover een klacht ingediend bij het Europees Hof.

Het Europees Hof heeft vandaag geoordeeld dat de Russische anti-LHBTI-wet in strijd is met de artikelen 10 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De wet is daarmee een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. De wet bovendien discriminerend, omdat die stigmatisering van en vooroordelen over LHBTI’s versterkt en homofobie bevordert. Dat is volgens de rechters ‘onverenigbaar met democratische waarden van gelijkberechtiging, pluralisme en tolerantie’. De rechters zijn verder van oordeel dat de wet ‘geen legitiem publiek belang’ dient en willekeurig toegepast wordt. De vage formulering van de wet leidt bovendien tot misbruik. Het Europees Hof verwerpt ook het Russische argument dat de anti-LHBTI-wet er op gericht is jongeren te beschermen. De rechters zijn juist van oordeel dat het ontbreken van informatie het gezondheidsrisico van jongeren verhoogt.

Zes van de zeven rechters onderschreven het vonnis, waaronder de Nederlandse rechter Jolien Schokking. De enige rechter met een afwijkende mening was de Russische rechter Dimitri Dedov.

Dit is dit een belangrijk vonnis als het gaat om de mensenrechten van LHBTI’s, ook al heeft Rusland een slechte reputatie als het gaat om het eerbiedigen van vonnissen van het Europees Hof. Er gaat namelijk een signaalwerking van uit naar landen die een soortgelijke anti-LHBTI-wet hebben als Rusland of overwegen zo’n wet in te voeren. D66-Europarlementslid Sophie in ’t Veld heeft al laten weten dat zij op grond van dit vonnis er bij de Europese Commissie op gaat aandringen om soortgelijke anti-LHBTI-wetgeving in Litouwen te onderzoeken.

[Bron: COC NL, EHRM – Foto Poetin-demonstratie 2013: Sander Groen voor COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!