Terug naar overzicht

Partnerschapsregistratie en adoptie paren van gelijk geslacht in Malta

Het parlement van Malta heeft afgelopen avond ingestemd met het wetsvoorstel om een vorm van partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht in te stellen en adoptie door deze paren mogelijk te maken. COC Nederland feliciteert de Maltese LHBT-organisatie MGRM met het goede nieuws!

Het wetsvoorstel van de regering van premier Joseph Muscat (Arbeiderspartij) werd gesteund door 37 parlementsleden. De 30 leden oppositie van de Nationale Partij onthielden zich van stemming.

NP-leider Simon Busuttil maakte duidelijk dat zijn partij wel partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht steunt, maar aarzelt als het om adoptie gaat. De oppositieleider betreurd het dat door het opnemen van adoptie er geen unanimiteit in het parlement zal zijn voor de partnerschapsregistratie. De oppositie had liever een apart wetsvoorstel in stemming willen hebben over adoptie, waar volgens Busuttil de meerderheid van de Maltese bevolking tegen is. Busuttil verweet premier Muscat daarom met het gecombineerde wetsvoorstel doelbewust verdeeldheid te hebben willen zaaien in plaats van naar eenheid te streven.

Het wetsvoorstel regelt niet enkel partnerschapsregistratie en adoptie, maar ook de huwelijken of geregistreerde partnerschappen van Maltese paren van gelijk geslacht die zij in het buitenland al hadden gesloten worden erkend als Maltees geregistreerd partnerschap. Bovendien krijgen de eventuele buitenlandse partners van Maltese burgers die in het buitenland hun relatie al wettelijk hadden geregeld een verblijfsvergunning.

Onmiddellijk na de stemming brak er een groot feest uit op het plein voor het parlementsgebouw in de Maltese hoofdstad Valetta. Premier Muscat werd door zo’n duizend mensen met gejuich ontvangen. In een korte toespraak zei de premier dat Malta een grote stap richting een liberale en vrije samenleving te hebben gezet. “Ik heb dit voor mijn kinderen gedaan, om er voor te dat zij opgroeien in een land waar gelijkberechtiging heerst.”

Invoering van partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht en adoptie door deze paren mogelijk maken was een verkiezingsbelofte van de Arbeiderspartij tijdens de eind vorig jaar gehouden parlementsverkiezingen. De nieuwe president van Malta Marie-Louise Coleiro Preca – lid van de Arbeiderspartij en 4 april jl. geïnstalleerd – heeft laten weten de wet met haar handtekening te zullen bekrachtigen.

Malta is het 22ste Europese land die een vorm van partnerschapsregistratie invoert en het 10de land dat adoptie door paren van gelijk geslacht wettelijk mogelijk maakt. Denemarken was in 1989 het eerste land ter wereld dat partnerschapsregistratie voor paren van gelijk geslacht invoerde – kort daarna gevolgd door Noorwegen (1993), Zweden (1995) en IJsland (1996). In deze landen is inmiddels het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht en sindsdien is partnerschapsregistratie als wettelijke relatievorm opgeheven. In Nederland werd partnerschapsregistratie (voor alle paren) in 1998 ingevoerd. Sinds 2006 kunnen paren van gelijk geslacht gezamenlijk een kind adopteren.

Overigens stemde het Maltese parlement ook over een amendement op het grondwetsartikel dat discriminatie verbiedt. Voortaan is ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit in Malta verboden.

[Bron: COC NL, Malta Today, MGRM – Illustratie: ILGA-Europe]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!