Terug naar overzicht

'Probleem Amsterdamse weigerambtenaren opgelost'

Eind mei ontstond grote commotie in de Amsterdamse gemeenteraad, toen bleek dat er twee weigerambtenaren in dienst waren van de gemeente Amsterdam.

Het COC besloot toen onmiddellijk om de gemeente van de lijst af te halen van weigervrije gemeenten en sprak met verantwoordelijk stadsdeelwethouder Mauer (D66). Ook werden vragen gesteld in de Gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (VVD) maakte in de raad duidelijk de weigerambtenaren onacceptabel te vinden en naar een oplossing te zoeken.

Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West laat weten het Reglement voor de Ambtenaren van de Burgerlijke Stand te onderschrijven. Dat reglement werd in 2007 vastgesteld door het College van B&W en geldt voor heel Amsterdam. Er staat onder meer in dat alle werkzaamheden die bij de functie van (bijzonder) ambtenaar van e burgerlijke stand horen uitgevoerd moeten worden. Dus ook het huwen van paren van gelijk geslacht. Geloofs- en levensovertuiging spelen hierbij geen rol.

Het stadsdeel heeft op grond van dit reglement maatregelen genomen en voor de twee weigerambtenaren is een oplossing gezocht en gevonden. Eén medewerker heeft per 1 september 2011 een andere functie buiten de afdeling Burgerzaken. Van de andere medewerker wordt de aanstelling niet verlengd. Het huidige contract eindigt eind oktober, maar tot die tijd wordt de betrokken ambtenaar niet meer betrokken zijn bij het sluiten van huwelijken.

COC Amsterdam hoopt dat dit duidelijke beleid ook andere gemeenten doet volgen. ‘Wat ons betreft is het 10 jaar na de openstelling van het burgerlijk huwelijk mooi geweest met die weigerambtenaren: maak snel een einde aan het tolereren van discriminerende ambtenaren’. aldus Boutkan.

Een woordvoerder van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West, waar beide personen als trouwambtenaar werkten, heeft het nieuws bevestigd.

De gemeente Amsterdam is inmiddels door het COC in de Inventarisatie Trouwbeleid weer op de lijst geplaatst van weigervrije gemeenten.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.