Terug naar overzicht

Protest tegen Oegandese Anti-homowet

Woensdag 28 november protesteerden een kleine honderd mensen bij het Homomonument in Amsterdam tegen de Anti-homowet die in Oeganda dreigt te worden ingevoerd. ‘De Bijbelse boodschap wordt misbruikt om homohaat te sanctioneren’, zei dominee Julia van Rijn in haar toespraak. COC-bestuurslid Eunice den Hoedt noemde de antihomowet een ‘vrijbrief voor discriminatie en vervolging’ en een ‘sociaal doodvonnis’ voor Oegandese LHBT’ers.

De demonstratie is werd door COC Nederland georganiseerd als een protest tegen de anti-homowet en een oproep aan de Oegandese autoriteiten om die in te trekken, maar ook om solidariteit met de Oegandese LHBT-activisten te laten blijken.

COC-bestuurslid Eunice den Hoedt riep in haar toespraak bovendien het kabinet op om Oegandese LHBT-asielzoekers niet meer terug te sturen naar hun land. Woensdagavond bleek dat deze oproep is overgenomen door de Tweede Kamerfractie van D66.

Dominee Julia van Rijn – scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam – zei in haar toespraak dat ‘we iedereen willen laten delen in onze woede dat de Bijbelse boodschap wordt misbruikt om homohaat te sanctioneren’. “Wij geloven dat ieder mens beeld van God is. Je mag zijn zoals je bent”.

Dominee Van Rijn noemde het ‘godgeklaagd’ dat de anti-homowet door de voorzitter van het Oegandese parlement ‘een kerstgeschenk aan het volk van Oeganda’ genoemd wordt. “Gods kerstgeschenk aan de wereld is een kind in een kribbe, weerloos, dat moet vluchten voor de wrede tiran uit zijn tijd. Een mens die het leven heeft geleefd en de dood is gestorven van de minste der mensen . Gods kerstgeschenk aan de wereld, is een mens, die niet oordeelde, maar mensen liefhad en heel maakte. Gods kerstgeschenk aan deze wereld is een mens, die in ons – tegen de klippen op – de hoop levend houdt, dat haat en geweld tegen LGTBQ mensen wordt overwonnen door barmhartigheid en liefde. Wij doen wat in ons vermogen ligt om daaraan bij te dragen.”

Met de Anti-homowet lapt Oeganda internationale mensenrechtenverdragen aan haar laars. Oeganda heeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Afrikaanse Handvest voor de Rechten van de Mens ondertekend. “Maar wat zijn deze handtekeningen nog waard als bij wet vastgelegd wordt dat het ok is om mensen te vervolgen en de doodstraf op te leggen om het simpele feit dat ze houden van iemand van hetzelfde geslacht?”, zei COC-bestuurslid Den Hoedt. Zij noemde de wet ‘een vrijbrief voor nog verdere stigmatisering, discriminatie, geweld, intimidatie en het willekeurig oppakken van mensen. Zelfs van mensen die verdacht worden van omgang met homoseksuelen of het niet aangeven van homo’s in eigen omgeving, zoals ouders, leraren en huisbazen.’

Dit betekent eigenlijk een sociaal doodvonnis, concludeerde Den Hoedt. “We begrijpen van onze collega’s dat ze al bezig zijn hun spullen te pakken, het kantoor te verhuizen en materialen veilig te stellen, en te bedenken waar ze heen kunnen vluchten of onderduiken, als het zo ver komt.”

Den Hoedt riep de Oegandese autoriteiten op om de hetze tegen LHBT’s te staken, zich te richten op de echte problemen van Oegandezen, de antihomowet in te trekken en de mensenrechten van LHBT’s te respecteren. “De Oegandese overheid heeft de plicht om al haar inwoners gelijk te beschermen zonder onderscheid te maken”, zei Den Hoedt. “Vandaag laten we zien dat we solidair zijn met de Oegandese LHBT-gemeenschap! Dat we naast ze staan en hen steunen in hun strijd!”

Teken ook de petitie tegen de Oegandese anti-homowet op www.allout.org

[Bron: COC NL – Foto’s: Geert van Tol i.o.v. COC NL]