Terug naar overzicht

Provinciale Staten stemt voor Utrecht Regenboogprovincie

Provinciale Staten van Utrecht hebben maandag 9 juli ingestemd met de motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’. COC Midden-Nederland is daar heel blij mee en hoopt dat hiermee een extra impuls kan worden gegeven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’s in de provincie Utrecht. Utrecht wordt hiermee de elfde Regenboogprovincie van ons land.

Utrecht Regenboogprovincie wil samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls geven aan het stimuleren van emancipatie en acceptatie van LHBTI’s. Er zal worden ingezet op het bevorderen van veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI-inwoners. De provincie hoopt hiermee Utrechtse gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijke project ‘Regenboogsteden’. Tot nu toe zijn alleen Amersfoort en Utrecht aangesloten bij dit project.

De motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’ werd ingediend door de Statenfracties van GroenLinks, D66, 50Plus, Partij voor de Dieren, SP en PvdA. Na een stevige discussie en stemming kon ook op de steun worden gerekend van de fractie van de VVD en een Statenlid van de ChristenUnie. CDA, PVV, SGP en een deel van de ChristenUnie stemden tegen de motie.

Belangrijk signaal

“Ik ben ontzettend blij dat de motie met brede steun is aangenomen. Vanaf vandaag kunnen we spreken van Utrecht Regenboogprovincie!”, zegt voorzitter Simon Timmerman van COC Midden-Nederland. “Dit is een belangrijk signaal en erkenning voor LHBTI’s in de provincie Utrecht die het soms best lastig hebben. Vanuit de provincie kunnen gemeenten extra worden gestimuleerd om op de juiste manier aandacht te schenken aan deze inwoners. Ik zie er naar uit om op dit gebied samen te werken met de provincie.”

Regenboogprovincies

Drenthe mag zich sinds 2016 de eerste Regenboogprovincie van Nederland noemen. Daarna volgden ook de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en dit jaar Zuid-Holland en Zeeland. Friesland is nu de enige niet-Regenboogprovincie.

[Bron: COC Midden-Nederland – Foto Regenboogvlag: CC-Benson-Kua]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?