Voltar à visão geral

COC moderadamente positivo sobre a conversa de Leers

Minister Leers gaf in het gesprek aan zich ervoor te willen inzetten dat ook LHBT’s in Nederland een leven met een buitenlandse partner kunnen opbouwen. Een maatregel uit het regeer/gedoogakkoord dreigt een einde te maken aan zogenaamde ‘gezinsvorming’ voor LHBT’s.

Volgens dat voorstel mogen alleen getrouwde Nederlanders hun partner uit het buitenland laten overkomen. Aangezien LHBT’s in de meeste landen niet kunnen trouwen zou het voor hen praktisch onmogelijk worden om hun buitenlandse partner naar Nederland te laten komen.

Margarinebriefje

Suggesties van de minister dat paren van gelijk geslacht zouden kunnen trouwen op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst of dat de homoseksuele partner op een toeristenvisum naar Nederland zou kunnen komen om hier te huwen, bieden niet veel soelaas, gaf Leers toe.

‘We wachten af waar de minister mee komt en zullen zijn voorstellen kritisch bekijken’, zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma. ‘Het zou een bittere pil zijn als, juist in het jaar dat het huwelijk 10 jaar is opengesteld, het boterbriefje voor LHBT’s weer verandert in één margarinebriefje’.

De minister werkt zijn voorstel de komende tijd uit en zal het terzijnertijd aan het COC voorleggen.

Uganda

Het COC vroeg de minister ook om LHBT-asielzoekers uit Oeganda Nederland een vluchtelingenstatus te geven. In Oeganda is een hetze gaande tegen LHBT’s en vorige week werd daar LHBT-activist David Kato vermoord.

De minister heeft toezegt het COC-voorstel met zijn collega Rosenthal van Buitenlandse Zaken te zullen bespreken.

Veiligheid asielzoekerscentra

Ten slotte werden er afspraken gemaakt over veiligheid van LHBT-vluchtelingen in asielzoekerscentra. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de problemen van deze groep die in de opvang te maken krijgt met fysiek en verbaal geweld van mede-asielzoekers.

Minister Leers zal voor de zomer een pakket met maatregelen presenteren om de veiligheid van LHBT-asielzoekers in de opvang te verbeteren.

Kamervragen

PvdA-Kamerleden Martijn van Dam en Hans Spekman hebben naar aanleiding van dit overleg schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Leers.

De PvdA-Kamerleden willen ondermeer van minister Leers weten hoe zijn toezegging voor paren van gelijk geslacht een uitzondering te maken zich verhoudt tot het gelijkheidsbeginsel. Verder vragen zij of de minister zich ook uiteindelijk committeert aan een oplossing die voor het COC aanvaardbaar is.