Voltar à visão geral

Rhenen aguarda uma resposta redentora de Haia

Afgelopen week werd bekend dat het college van Rhenen besloten heeft om college- en gemeenteleden de mogelijkheid te geven zich te laten benoemen tot bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) en hen daarbij het recht gegeven om te weigeren een huwelijk van een paar van gelijk geslacht te sluiten.

Dat leidde tot hevige commotie en verdeeldheid in de Rhenense politiek.

Afgelopen woensdag werd een motie van PvdA, Progressieve Combinatie Rhenen en VVD aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om dit besluit terug te draaien omdat het discriminerend zou zijn.

Het college liet eerst weten de uitkomst van de motie naast zich neer te leggen, maar zegt nu te willen wachten op de antwoorden op de Kamervragen van PvdA-Kamerlid Achmed Marcouch aan minister Marja van Bijsterveldt over deze kwestie.

COC Países Baixos

volgt deze kwestie op de voet en heeft daarover ook contact met politici in Rhenen en met Kamerleden.

Het COC dringt er al jaren op aan om geen weigerambtenaren meer te benoemen en krijgt daarvoor steun van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

‘Richtsnoer voor het beleid waar het COC voor pleit is het advies ‘Trouwen? Geen bezwaar!’ van de Commissie Gelijke Behandeling uit 2008 dat ook gesteund wordt door de VNG’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland.

De CGB is in dit advies tot de slotsom gekomen dat het weigeren van trouwambtenaren mee te werken aan het sluiten van huwelijken van paren van gelijk geslacht discriminatie is en dat daaraan een einde aan moet komen. In dit advies stelt de CGB aan de regering een aantal maatregelen voor om dat doel te bereiken.

COC Nederland dringt er nu bij ‘Den Haag’ op aan het CGB-advies zo spoedig mogelijk te implementeren.

‘Dat is wat ons betreft het verlossende Haagse antwoord voor deze al jaren slepende kwestie’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Dan krijgt de gemeente Rhenen ook ondubbelzinnig de duidelijkheid die nodig is om aan de huidige politieke verdeeldheid een einde te maken’.

Ver também:

Rhenen – Politieke verdeeldheid over weigerambtenaren

Zie verder ons dossier Homohuwelijk.