Voltar à visão geral

Conselho marroquino: "Ensinem tolerância aos vossos filhos

‘Homoseksualiteit is een taboe-onderwerp binnen veel Marokkaanse gezinnen. Tegelijkertijd is de gelijkheid van mensen en menswaardigheid de rode draad in onze religie’, zegt voorzitter Abdou el-Khattabi van de Marokkaanse Raad Oost. ‘We roepen ouders op om hun kinderen tolerant op te voeden en hen te leren dat alle mensen gelijk zijn’.

De komende weken organiseert de Marokkaanse Raad Oost verschillende bijeenkomsten om met ouders te praten over tolerantie en hoe ze dit kunnen overbrengen op hun kinderen.

‘We doen dat door hen te wijzen op hun eigen behoefte om zich als moslim geaccepteerd te voelen’, zegt El-Khattabi. ‘Wij willen dat de homoseksuele buurman of buurvrouw zich net zo veilig voelt in de wijk, als wij ons zelf graag veilig willen voelen’.

De reeks van bijeenkomsten start op vrijdag 14 oktober 2011 in moskee Alkarama in Amsterdam-Oost. De imam spreekt in zijn vrijdagpreek ouders aan op het gedrag van hun kinderen jegens andere buurtbewoners.

‘Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en moeten ervoor waken dat zij geen intolerant gedrag vertonen naar mensen die anders zijn dan zij’.

Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik is blij met deze oproep aan de ouders.

‘Alleen als we tolerant zijn kunnen we met al deze verschillende mensen in dezelfde straat wonen. Als we onze kinderen leren omgaan met verschillen, kunnen we een einde maken aan discriminatie’, zegt Elatik. ‘Wie niet gediscrimineerd wil worden, moet dat zelf ook niet richting anderen doen. We moeten voor elkaars vrijheden opkomen. Ik ben trots dat dit in mijn stadsdeel gebeurt. Juist omdat het vanuit de gemeenschap zelf komt is het zo krachtig’.