Voltar à visão geral

A demora no fornecimento de informações sobre homossexualidade é reduzida ao mínimo

Tijdens een spoeddebat op woensdag zegde minister Van Bijsterveldt (OCW) de Tweede Kamer toe dat voorlichting mogelijk al in oktober of november verplicht wordt, maar uiterlijk op 1 januari 2013. De minister gaf aan het uitstel zoveel mogelijk te willen beperken en verwees als oorzaak naar de Raad van State en de Onderwijsraad.

Van Bijsterveldt gaat scholen informeren dat van uitstel geen afstel komt en dat het onderwijs, vooruitlopend op de verplichting, gewoon al met voorlichting aan de slag moet.

‘We betreuren het dat de invoering is vertraagd, maar het is positief dat het uitstel nu tot een minimum wordt beperkt. Homo- en transgenderjongeren krijgen nog komend schooljaar de voorlichting die ze zo graag willen’, zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp. Voorzitter Benjamin van Es van Expreszo, COC’s LHBT-jongerenorganisatie, sluit zich daarbij aan.

Hoewel 81 procent van de homojongeren meer voorlichting wil om de situatie van LHBT’s op school te verbeteren, krijgt ongeveer tweederde van de middelbare scholieren nooit voorlichting. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de middelbare school nu geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen. De suïcidecijfers liggen onder deze groep tot vijf maal hoger dan onder heterojongeren.

Het COC pleit al lang voor invoering van verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school. De belangenorganisatie startte onder meer een nationale internetpetitie die door meer dan 12 duizend mensen werd getekend en voerde een grote publieksactie tijdens Gay Pride 2011.