Voltar à visão geral

Vaticano: "As pessoas transgénero não podem ser padrinhos

Het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat katholieke transgenders ongeschikt zijn als peetouders, omdat hun leven ‘niet in overeenstemming is met de geloofsleer’. De directe aanleiding voor deze bekendmaking is een zaak die in Spanje speelt rond de katholieke transman Alex Salinas, die gevraagd is om peetvader te worden van zijn neefje. Het oordeel beperkt zich echter niet tot deze kwestie, maar geldt wereldwijd – dus ook in ons land – voor alle katholieken.

De priester van de parochie waar het neefje van Alex Salinas (21) gedoopt zou worden had daar geen bezwaar tegen, maar die moest dat besluit terugdraaien na ingrijpen van bisschop Rafael Zornoza Boy van Cadiz. Die vond dat Salinas als transgender niet in overeenstemming met de leer van de kerk leeft en daarom ongeschikt is als peetvader. Dat besluit kreeg grote aandacht in de Spaanse media en mogelijk mede daarom besloot bisschop Zornoza op zijn besluit terug te komen.

Maar om helemaal zeker van zijn zaak te zijn, heeft bisschop Zornoza de kwestie ook voorgelegd aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome. Afgelopen woensdag maakte de Congregatie haar beslissing bekend. Daarin wordt duidelijk dat zij instemmen met het oorspronkelijke genomen besluit van de bisschop om Salinas te weigeren als peetvader.

Volgens de Congregatie voor de Geloofsleer ‘openbaren transseksuelen op publieke wijze een houding in strijd met het morele imperatief van de kerk’. Daarin wordt er vanuit gegaan dat God de mens als of man of vrouw geschapen heeft en dat de mens altijd ‘in ware overeenstemming’ met het geboortegeslacht dient te leven. De Congregatie komt daarom tot de slotsom dat het evident is dat Salinas ‘niet over de vereiste beschikt om een leven in overeenstemming met de kerkleer te leiden’. Omdat dit een voorwaarde is om peetouder te zijn, kan Salinas derhalve niet als peetvader toegelaten worden.

De Congregatie voegt daar aan toe dat er ‘geen sprake is van discriminatie van Salinas’, het zou slechts gaan om het vaststellen van het ‘objectief ontbreken van de vereisten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de kerkelijke verantwoordelijkheden van een peetvader’.

Het LHBT-vriendelijke Amerikaanse New Ways Ministry haalt fel uit naar de Congregatie voor de Geloofsleer. “De Congregatie kan wel beweren dat het uitsluiten van transgenders als peetouders geen discriminatie is, maar daarmee is dat nog niet waar. Hun statement is in tegenspraak met de gastvrije houding van Jezus tegenover allen.” Spaanse LHBT-organisaties hebben de afwijzing van Salinas ‘moreel verwerpelijk’ genoemd.

Vanwege deze uitspraak van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft bisschop Zornoza zijn beslissing opnieuw gewijzigd en nu opnieuw verboden dat Salinas peetvader wordt. Dat besluit komt op een ongelukkig moment vlak voor de doop van Salinas´s neefje dit weekend.

[Bron: Newsweek, New Way Ministry – Foto Sint Pieter: CC-Kevin Tostado]