Voltar à visão geral

Continuação do projeto de diversidade sexual e de género do GFM

Het ministerie van OCW heeft besloten om COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers nog eens 2 jaar te financieren voor een vervolgproject gericht op het bevorderen van seksuele en genderdiversiteit in het mbo.

Positief nieuws

Voor de deelnemende mbo’s is dit positief nieuws. In sommige opleidingen was het ingezette traject nog niet voltooid; de verlenging biedt ruimte om de inbedding alsnog te ondersteunen. In enkele instellingen waren docenten en studenten wel enthousiast, maar was het commitment van het management onvoldoende om de gewenste systematische inbedding te realiseren. Deze opleidingen zal alsnog de mogelijkheid worden geboden om het traject af te maken. Voor een aantal andere mbo-instellingen ligt er nu een kans om mee te doen met het vervolgtraject, want de projectgroep richt zich nu niet meer alleen op opleidingen voor Zorg & Welzijn, maar op alle typen opleidingen.

Nieuw project, dezelfde formule 

Het nieuwe project heeft dezelfde formule als het project dat in de afgelopen 1,5 jaar liep. Opleidingen worden benaderd door Theater AanZ met een tijdelijk gratis aanbod van de mbo voorstelling Geen Gezicht. Daartegenover staat dat de opleiding belooft een (gratis) training door EduDivers en Theater AanZ voor docenten te plannen en met het opleidingsteam werkt aan structurele inbedding van seksuele en genderdiversiteit in de opleiding. EduDivers begeleid de inbedding met advies. Voor die inbedding is een toolkit ontwikkeld. Parallel aan de activiteiten met docenten en managers benadert COC Nederland studenten om te bekijken of ze een GSA willen oprichten. Het COC en EduDivers werken samen aan het creëren van draagvlak om aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in de kwalificatiedossiers in te bouwen.

In het nieuwe project zal EduDivers scholen ook ondersteunen bij het invullen van een keuzemodule “diversiteit” (een specialisatie voor extra geïnteresseerde studenten), en het COC en EduDivers zullen goede ervaringen beschrijven en verspreiden om ook niet-deelnemende mbo’s te inspireren aandacht te gaan geven aan seksuele en genderdiversiteit.

Effectmeeting

Het Instituut Toegepaste Sociologie (ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen) heeft in opdracht van de projectgroep een onderzoek naar het effect van het project gedaan. Daaruit is gebleken dat het aanbod erg goed aanslaat op de mbo’s en dat het recept goed is. Docenten zijn enthousiast over de kwaliteit van de voorstellingen van Theater AanZ, de trainingen van EduDivers en de GSA-formule die door COC Nederland ondersteunt wordt.

Veiligheidsmonitor

Voor de zomervakantie bleek uit de mbo-veiligheidsmonitor dat ruim 88 procent van de mbo-studenten en 91 procent van het personeel zich in hun school veilig voelt. Maar LHBT-studenten zijn wel bijna driemaal zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en andere vormen van psychisch geweld. Waar bijvoorbeeld 1,4 procent van de heteroseksuele studenten slachtoffer is van vandalisme, bedraagt dat voor LHBT-studenten 4,3 procent. De MBO-raad (besturenraad) constateert dan ook dat scholen dit inzicht nodig hebben om aandacht te geven aan seksuele en genderdiversiteit.

Voor meer informatie – zie de Nieuwsbrief.

[Bron/Foto: COC NL, EduDivers]

A COC luta pelos direitos LGBT. Junta-te a esta luta!