Voltar à visão geral

É necessário dar mais atenção à segurança das pessoas LGBT em ambiente residencial

De Gay-Straight-Alliance Natuurlijk Samen, waar het COC deel van uitmaakt, heeft de ‘Handreiking Veilige Wijken voor LHBTI’s’ uitgebracht. De handreiking bevat informatie en adviezen voor gemeenten en (wijk) professionals om discriminatoir geweld gericht tegen LHBTI’s in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken. 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn: een veilige woonomgeving. Maar LHBTI’s is dat helaas niet per definitie gegeven. Meer dan anderen krijgen zij te maken met scheldpartijen, overlast, pesterijen en bedreigingen in de directe omgeving. En ook al overkomt het je niet zelf, de impact van dergelijke gebeurtenissen raakt de hele groep van LHBTI’s. Dat belemmert deze burgers in hun bewegings- en expressievrijheid in de openbare ruimte, met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien.

Onveilig in eigen buurt

Ook uit de Nationale Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat lesbische vrouwen en homoseksuele mannen zich vaker onveilig voelen – ook in de eigen buurt – dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Die gevoelens zijn niet onterecht: lesbische vrouwen en homoseksuele mannen zijn ook daadwerkelijk vaker slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit, zoals vandalisme, diefstal, inbraak en bedreiging. Ook transgenderpersonen krijgen veelvuldig te maken met geweld en beledigingen, blijkens een enquête van het Transgender Netwerk Nederland.

Slecht voorbereid op incidenten

Verreweg de meeste gemeenten zijn niet of slecht voorbereid op incidenten waarbij de veiligheid van LHBTI’s in het geding is. Professionals (h)erkennen vaak niet het discriminatoire aspect in LHBTI-gericht geweld en missen handelingsvaardigheid. Homopesterijen’ resulteren nog te vaak in gedwongen vertrek van de slachtoffers. De buurt heeft het nakijken en de dader blijft onbestraft.

Ketenaanpak

De handreiking Veilige wijken biedt informatie en praktische tips voor gemeenten en professionals in de wijk die vaak als eerste worden geconfronteerd met onveilige situaties voor LHBTI’s. Discriminatoir geweld tegen LHBTI’s effectief aanpakken kan alleen door nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en andere betrokken instanties, waarbij de gemeente de regierol op zich neemt.

In de handreiking wordt besproken hoe een ketenaanpak succesvol wordt opgezet en welke fases de keten omvat om te komen tot een effectieve aanpak. In de handreiking zijn verschillende model- en voorbeeldaanpakken opgenomen. Tot slot bevat de handreiking veel verwijzingen naar externe bronnen en een uitgebreide leeslijst.

Downloaden

De handreiking Veilige wijken voor LHBTI’s is met financiële steun van de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW ontwikkeld door de Gay-Straight-Alliance Natuurlijk Samen. De publicatie is kosteloos te downloaden.

Over Natuurlijk Samen

Natuurlijk Samen is een Gay-Straight-Alliance, een samenwerkingsverband om de veiligheid van LHBTI’s te verbeteren. De organisaties die zich aan Natuurlijk Samen hebben verbonden zijn antidiscriminatiebureau RADAR, Art.1 – kenniscentrum discriminatie Nederland, COC Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), het kenniscentrum MOVISIE en de Nationale Politie.

[Bron: Natuurlijk Samen – Foto Politie: CC-cocoparisienne]