Voltar à visão geral

Aumento significativo da discriminação contra a orientação sexual na educação

Fors meer lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen ervaren de laatste jaren discriminatie incidenten in het onderwijs. Dat blijkt een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie in Nederland, dat verscheen op donderdag 2 april.

Het percentage lesbiennes, homo’s en bi’s (LHB’s) dat discriminatie incidenten ervaart in het onderwijs verdubbelde bijna, van ca. 13% in 2013 naar ca. 25% in 2018. Eén op de twaalf LHB’s (8%) stopte vanwege discriminatie zelfs met hun opleiding en één op de vijfentwintig volgt wegens discriminatie een opleiding onder hun niveau.

“Het is helaas geen verrassing, maar altijd weer triest om te zien hoe zwaar een deel van onze LHBTI-jongeren het nog altijd heeft op school”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in een reactie. “En dan zijn transgender jongeren en jongeren die te maken hebben met een stapeling van discriminatiegronden – zoals het meisje dat moslima én lesbisch is – hier nog niet eens in beeld.”

Oosenbrug wil dat minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) de eisen voor de aanpak van LHBTI-discriminatie op school aanscherpt en dat docenten in hun opleiding verplicht moeten leren hoe discriminatie aan te pakken. Scholen zouden volgens de COC-voorzitter een duidelijke norm moeten stellen en handhaven dat LHBTI’s niet gediscrimineerd worden en dat er niet met bijv. ‘homo’ wordt gescholden.

Oosenbrug raadt LHBTI-scholieren aan om zich aan te sluiten bij een GSA, een clubje van LHBTI’s en bondgenoten die werken aan acceptatie op school. “Dan sta je er niet alleen voor, en bovendien gaat het vaak beter op scholen met een GSA.” Het positieve effect van GSA’s blijkt onder meer uit een onderzoek van Columbia University en COC.

De onderzoekers vonden geen duidelijke verklaring voor de toename van de discriminatie die LHB’s op school ervaren. Het COC denkt dat het mogelijk te maken heeft met een emancipatieparadox: LHB-jongeren staan steeds steviger in hun schoenen, komen eerder uit de kast, worden assertiever en pikken schelden met ‘homo’ en andere vormen van discriminatie niet meer. Daardoor worden de problemen rond discriminatie op school zichtbaarder. Het COC wil dat scholen en de overheid dit signaal van jongeren serieus nemen en maatregelen treffen.

Uit het SCP-onderzoek blijkt verder onder meer dat ongeveer een kwart (27%) van de Nederlandse bevolking in 2018 discriminatie heeft ervaren. Dat is ongeveer evenveel als in 2013. Naast LHB’s ervaren vooral mensen met een migratieachtergrond, moslims, jongeren en mensen met een beperking relatief veel discriminatie.

Het COC riep de Kamer vorig jaar op tot brede maatregelen tegen discriminatie. Zo pleitte de organisatie voor hogere straffen op discriminatie en gespecialiseerde discriminatierechercheurs bij de politie. Die oproep deed het COC mede namens het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), het Samenweringsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), NNID en TNN. Inmiddels is de straf op aanzetten tot discriminatie verhoogd van één naar twee jaar en heeft de Kamer de regering gevraagd om te kijken of de politie discriminatierechercheurs kan aanstellen.

[Bron: COC NL – Foto: COCs GSA]

O COC apoia as pessoas LGBT - Apoia o COC?