Voltar à visão geral

As declarações do Papa são uma pequena revolução

De uitspraken van paus Franciscus over relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht zijn een kleine revolutie, vindt COC Nederland. De Paus zou voorstellen om geregistreerd partnerschap wettelijk mogelijk te maken voor paren van gelijk geslacht, zo bericht Associated Press (AP). Volgens AP doet de kerkvorst zijn uitspraak in een documentaire die op woensdag 21 oktober in première gaat.

“Al pleit de paus nog niet voor openstelling van het huwelijk, we kunnen hier toch wel spreken van een kleine revolutie”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Zijn uitspraak is van grote waarde voor Rooms-Katholieke lesbiennes, homo’s en biseksuelen. Eindelijk erkent de leider van de katholieke kerk hun recht op een wettelijk vastgelegde relatie.”

Volgens Oosenbrug is de uitspraak van de Paus ook van groot belang voor LHBTI’s in landen als Polen, waar machthebbers mensen met een beroep op het katholieke geloof discrimineren en vervolgen om hun seksuele oriëntatie: “Die regeringen kunnen zich niet langer verschuilen achter woorden van de Paus.”

De Paus stelt volgens AP in de documentaire: “We moeten zorgen voor een geregistreerd partnerschapswet. Dan zijn zaken juridisch goed geregeld. Daar sta ik voor.” Franciscus doet de uitspraak in de documentaire Francesco over zijn pontificaat van filmmaker Evgeny Afineevsky die op woensdag 21 oktober in Rome in première gaat.

“Homoseksuelen hebben recht om deel te zijn van de familie. Ze zijn kinderen van God en hebben recht op een familie. Niemand mag hierom worden uitgesloten of in de ellende worden gestort”, aldus de Paus in de documentaire.

Het LKP – de koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging – is blij dat de huidige Paus als eerste leider van de RKK zich zo duidelijk uitspreekt voor de wettelijke bescherming van homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen (LHB) in de samenleving. Het belang van deze uitspraak voor LHB’s in landen als Polen en Hongarije, waar de rechten van deze groep onder druk staan, kan volgens het LKP niet overschat worden. Het LKP wijst er echter wel op de uitspraken van de Paus nog veraf staan van een volwaardige plaats van LHBTI’s in de rooms katholieke kerk. Het huwelijk staat niet open voor paren van gelijk geslacht en het formele standpunt van de RKK is nog steeds dat zulke relaties ‘ongeordend’ zijn.

CDA Pride, het LHBTI-netwerk van het CDA, noemt het ‘behoorlijk revolutionair’ dat Franciscus als eerste paus de civielrechtelijke rechten van elk mens erkent en intrinsieke waardigheid ieder mens gelijktrekt.

Onder Paus Johannes Paulus II, en onder leiding van de latere Paus Benedictus XVI – toen nog kardinaal Joseph Ratzinger, stelde de katholieke Congregatie voor de Geloofsleer in 2003 nog dat ‘respect voor homoseksuele mensen nooit op enigerlei wijze mag leiden tot goedkeuring van homoseksueel gedrag of de wettelijke erkenning van homoseksuele relaties’.

Als aartsbisschop van Buenos Aires zou Franciscus zich al eerder hebben uitgesproken voor geregistreerd partnerschap voor paren van gelijk geslacht. Eerder tijdens zijn pontificaat sprak hij over landen die het geregistreerd partnerschap openstellen voor paren van gelijk geslacht om rechten beter te regelen. Niet eerder toonde hij zich als Paus echter zelf zo duidelijk voorstander van een wettelijke regeling.

[Bron: COC NL – Foto Paus Franciscus: CC-Agencia Brazil]

O COC apoia as pessoas LGBT - Apoia o COC?