Voltar à visão geral

Governo pede desculpa por antiga lei sobre transgéneros

Het kabinet bood op maandag 30 november, bij monde van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), excuses aan voor de oude transgenderwet. Ook komt er een vergoedingsregeling voor gedupeerden.

De oude transgenderwet bepaalde dat transgender personen, maar bijvoorbeeld ook intersekse personen, hun officiële geslachtsregistratie slechts konden wijzigen als ze hun lichaam lieten aanpassen en zich lieten steriliseren. Dat betekende voor mensen bijvoorbeeld dat ze zonder noodzaak definitief afscheid moesten nemen van een kinderwens.

Het kabinetsbesluit om excuses te maken kwam er op aandringen van het Transgendercollectief, bestaande uit o.a. Willemijn van Kempen, TNN, NNID en Bureau Clara Wichman. Het COC stuurde de regering in februari 2020 een brief ter ondersteuning van dit initiatief.

Ministers Dekker en Van Engelshoven hebben in een online ontmoeting excuses aan het Transgendercollectief gemaakt en achten financiële tegemoetkoming op zijn plaats. Dekker: “Zo’n inbreuk op de lichamelijke integriteit kunnen we ons vandaag de dag eigenlijk niet meer voorstellen”. Van Engelshoven noemde de wet een ‘symbool van maatschappelijke afwijzing’.

“Ik feliciteer de transgender gemeenschap van harte met deze zeer terechte erkenning van het leed dat hen door de oude wet is aangedaan”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Deze doorbraak is volledig te danken aan de volharding van het Transgendercollectief.”

Woordvoerders van het Transgendercollectief spreken van een ‘historisch moment’. Ze noemen het indrukwekkend ‘dat de overheid verantwoordelijkheid neemt en erkent dat de wet diep leed heeft veroorzaak’. Het COC sluit zich daarbij aan. De vergoedingsregeling wordt de komende tijd nader uitgewerkt door kabinet en Transgendercollectief.

De nieuwe transgenderwet, die geen lichamelijke aanpassing en sterilisatie meer eist, trad op 1 juli 2014 in werking, na een jarenlange campagne door TNN en COC. Samen met NNID pleiten die organisaties momenteel voor een verdere verbetering van de wet. Het gaat dan bijvoorbeeld om afschaffing van de ‘deskundigenverklaring’, die nog steeds vereist is voor wijziging van de geslachtsregistratie, en mogelijkheden voor 16-minners om hun registratie aan te passen.

De precieze regeling over de tegemoetkoming is nog in de maak en is dus nog niet bekend. Toch snappen we dat mensen al met vragen zitten. Heb jij vragen? Mail die dan naar TNN: [email protected].

[Bron: COC NL, TNN, OCW – Foto Transvlag: CC-National Progress Party]

O COC apoia as pessoas LGBT - Apoia o COC?