Voltar à visão geral

Aumento acentuado das denúncias de discriminação contra as pessoas LGBT

Het aantal meldingen en aangiften van LHBTI-discriminatie is het afgelopen jaar met 13 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat op 25 juni verscheen. Het COC vraagt de Kamer om maatregelen.

Uit het rapport Discriminatiecijfers in 2020 blijkt dat het totale aantal meldingen en aangifte van LHBTI-discriminatie bij politie en antidiscriminatiebureaus is gestegen van 2.072 in 2019 naar 2.336 in 2020. Discriminatie wegens seksuele gerichtheid (32%) is na herkomst (43%) de non-discriminatiegrond waarover de politie de meeste meldingen en aangiften ontvangt. Minister Kajsa Ollongren stuurde de cijfers op vrijdag 25 juni naar de Tweede Kamer.

Het COC roept de Kamer in een brief op om maatregelen te nemen. De Kamerleden spreken op woensdag 30 juni over het discriminatiebeleid van de regering.

Het COC pleit onder meer voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld, gespecialiseerde discriminatierechercheurs bij de politie en meer tijd en geld voor de agenten van Roze in Blauw. Ook wil de organisatie dat er meer aandacht komt voor intersectionaliteit: mensen die te maken hebben met discriminatie wegens een combinatie van non-discriminatiegronden.

Om geweld te voorkómen wil het COC dat scholen meer en betere aandacht besteden aan acceptatie van iedereen ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Tien partijen beloofden op 13 maart in COC’s Regenboog Stembusakkoord om bovengenoemde maatregelen te nemen. Het gaat om VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, Volt, BIJ1 en Liane den Haan.

Ook het totaal aantal meldingen van discriminatie steeg het afgelopen jaar fors, van 9.869 in 2019 naar 15.716 in 2020. Het aantal meldingen van discriminatie van moslims nam toe van 192 in 2019 naar 307 in 2020. Het totaal aantal meldingen en aangiften van discriminatie om herkomst steeg van 4078 (2019) naar 5499 (2020). Er is in het bijzonder sprake van een toename van het aantal meldingen en aangiften van discriminatie op grond van een Oost-Aziatisch uiterlijk.

Op 2 juni deed het COC met negen belangenorganisaties een beroep op informateur Mariëtte Hamer en de formerende partijen om discriminatie aan te pakken. De brief werd ook ondertekend door Bi+ Nederland, CIDI, Ieder(in), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Nederlands Netwerk voor seksediversiteit NNID, Samenweringsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), Transgender Netwerk Nederland en WOMEN Inc.