Terug naar overzicht

QUEERING the COLLECTIONS - seksuele en genderidentiteit in erfgoed

Op vrijdag 20 maart 2015 organiseren het Amsterdam Museum, IHLIA, de Reinwardt Academie en COMCOL voor de Nederlandse erfgoedwereld Queering the Collections – een symposium over het onderwerp seksuele en genderidentiteit in erfgoed. COC-voorzitter Tanja Ineke is een van de deelnemers aan het afsluitende panelgesprek.

Wat is ‘queering’?

Met het ‘queeren’ van een collectie bedoelen wij het onderzoeken, beschrijven en ontsluiten van queer aspecten van objecten die deel uitmaken van de collectie van een museum of erfgoedinstelling. Daarnaast verstaan wij onder queeren het actief verzamelen van objecten met een queer betekenis.

Queer erfgoed beschouwen we als gegevens en objecten die een deel van het verhaal vertellen van (groepen) mensen die zich seksueel verhouden met mensen van hetzelfde geslacht. Evenals mensen die in hun gedrag afwijken van de in hun tijd en cultuur heersende gendernormen. Mensen die we nu lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zouden noemen.

Waarom is het nodig?

Warren Cup - Queering the CollectionsErfgoed is voor iedereen

Musea, bibliotheken en archieven zijn van en voor iedereen. We maken allen deel uit van ons erfgoed, maar kan iedereen zich ook terug vinden in de collecties? Zonder twijfel bevatten de collecties in Nederland erfgoed dat iets vertelt over mensen die wij nu lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zouden noemen. Vanwege het taboe zal elke verwijzing daarnaar doorgaans zijn weggelaten wanneer iemands werk of verzameling in een collectie belandde. Het is onzichtbaar, en dus bestaat het niet.

Juist omdat er zo weinig bewaard en gedocumenteerd is, is het van groot belang om het erfgoed dat er wel is te identificeren, vindbaar te maken en om actief te verzamelen. Kortom: de collectie te ‘queeren’. Daarmee krijgen ook (seksuele en gender-)minderheden zichtbaar een plek in musea, bibliotheken en archieven.

De homo-emancipatie in Nederland is toch wel klaar?

Op school, in de sportzaal, in het verzorgingstehuis en in traditionele gemeenschappen krijgen veel LHBT’ers nog te maken met vooroordelen en uitsluiting. Het zelfmoordcijfer onder jeugdige LHBT’ers is significant hoger dan onder controlegroepen. Het is daarom belangrijk het onderwerp ook in de geschiedenis zichtbaar te maken. Het geheugen van Nederland betekent ook de geschiedenis van alle inwoners laten zien.

In het buitenland is men al enige tijd bezig met het queeren van collecties. In Nederland hebben slechts enkele archieven en musea bewust en consistent aandacht voor queer erfgoed.

Het symposium

Op 20 maart 2015 organiseren het Amsterdam Museum, IHLIA, de Reinwardt Academie en COMCOL een symposium over dit onderwerp voor archivarissen, curatoren, beslissers en beleidsmakers van de Nederlandse erfgoedwereld.

Meer weten over deze bijeenkomst? Ga hiervoor naar de speciale pagina met alle informatie en aanmelding.

[Bron: IHLIA – Illustratie schilderij Adriaan van Lelie – CC-Rijksmuseum]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!