Terug naar overzicht

Raad van Europa kiest voor intersekserechten

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft in een resolutie opgeroepen een einde te maken aan onnodige ‘normaliserende’ medische behandelingen van intersekse kinderen waar ze zelf niet mee ingestemd hebben.

In resolutie 2191 (2017) roept de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) de lidstaten op dit soort medische behandeling van intersekse personen te verbieden. Behalve in situaties waarin het leven van een kind onmiddellijk gevaar loopt, moet iedere behandeling die tot doel heeft de geslachtskenmerken van intersekse kinderen te veranderen, worden uitgesteld tot het kind zelf kan beslissen. Verder wordt in de resolutie erkend dat bewustwording bij zowel gezondheidswerkers als de samenleving noodzakelijk is, en worden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen intersekse personen die slachtoffer zijn van onnodige ‘normaliserende’ medische behandelingen waar ze niet mee ingestemd hebben een schadevergoeding toe te kennen.

Het is de eerste keer dat een dergelijke resolutie op zo’n hoog politiek niveau is aangenomen. De rapportage en de resolutie, waar het Vlaamse parlementslid Piet De Bruyn als rapporteur een jaar aan heeft gewerkt, was eerder al met algemene stemmen aangenomen door de Commissie voor Gelijkheid en Non-discriminatie van de Raad van Europa.

Voor de Europese intersekse-organisaties verenigd in OII Europe is de resolutie een belangrijke overwinning. Volgens Miriam van der Have, co-voorzitter van OII Europe en tevens directeur van het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID), wordt steeds duidelijker dat de huidige medische inzichten tot ernstige schendingen van de mensenrechten leiden.

“Het is goed dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa zo duidelijk stelling neemt en opkomt voor intersekse personen. De volgende stap is dat de regeringen van Europese landen deze bescherming ook in wetgeving gaan opnemen”, zegt Van der Have.

De nu aangenomen resolutie is het logische gevolg op de in 2013 aangenomen resolutie 1952 (2013) over het recht van kinderen op lichamelijke integriteit en de in 2015 gepubliceerde aanbevelingen van Nils Muiznieks, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. In resolutie 1952 (2013) worden de lidstaten opgeroepen ‘verder onderzoek te verrichten om kennis over de specifieke situatie van intersekse personen te vergroten, ervoor te zorgen dat niemand aan onnodige medische of chirurgische behandelingen wordt onderworpen die cosmetisch zijn in plaats van vitaal voor de gezondheid tijdens de kindertijd, de lichamelijke integriteit, autonomie en zelfbeschikking voor de betrokkenen te waarborgen, en gezinnen met intersekse kinderen voldoende begeleiding en ondersteuning te bieden’.

In ons land werken COC en NNID samen om de sociale acceptatie van mensen met een intersekseconditie te bevorderen en wetgeving te verbeteren.

[Bron: PACE, OII Europe, NNID – Foto Raad van Europa: CC-PPCOE – Foto Piet De Bruyn: CC-Vlaams Parlement]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!