Terug naar overzicht

Raad van Europa stemt voor baanbrekende transrechtenresolutie

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) nam vandaag met een tweederde meerderheid een brede resolutie aan over de mensenrechten van transgenders in Europa. COC Nederland noemt het besluit ‘baanbrekend.’  

Voorafgaande aan de stemming spraken transgenderactivisten met leden van de Parlementaire Assemblee over hun mensenrechtenstrijd en de problemen waarmee transgenders in Europa te maken hebben. Deze bijeenkomst werd medegeorganiseerd door COC Nederland.

Niet eerder kwam in Europa zo’n brede oproep tot stand om de mensenrechten van transgenders te eerbiedigen en te bevorderen. Bij de Raad van Europa zijn 47 landen aangesloten.

Resolutie

In de resolutie worden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen een einde te maken aan discriminatie van transgenders en tot het schrappen van wetgeving die de rechten van deze groep beperkt. De resolutie stelt dat werkloosheid en transfoob geweld voor veel transgenders de dagelijkse realiteit zijn. De resolutie roept op om genderidentiteit expliciet op te nemen in anti-discriminatiewetgeving.

De lidstaten van de Raad worden opgeroepen om wettelijke regelingen voor geslachtsregistratie te baseren op zelfbeschikking. Nu is in 33 lidstaten van de Raad van Europa aanpassing van de geslachtsaanduiding in officiële documenten zoals het geboortebewijs slechts mogelijk na sterilisatie, medische diagnose en evt. echtscheiding. Verder wordt voorgesteld om het mogelijk te maken dat mensen in hun identiteitspapieren, in plaats van ‘m’ of ‘v’, een derde genderaanduiding (‘x’) kunnen laten opnemen.

In de resolutie wordt ook bepleit dat de voor transgenders noodzakelijke medische ingrepen en psychologische hulp vrij beschikbaar dienen te zijn en vergoed moeten worden door de ziektekostenverzekering. De lidstaten dienen zich er verder voor in te zetten dat nationale en internationale classificaties worden aangepast op grond waarvan genderdysforie nu als geestesziekte wordt aangemerkt.

Transgenders in Nederland

De resolutie heeft ook betekenis voor transgenders in Nederland. Op aandringen van het COC en TNN zijn sterilisatie of lichamelijke aanpassing sinds 2014 niet langer vereist om de geslachtsaanduiding in officiële documenten als het paspoort te laten wijzigen. Er is echter ook in Nederland niet één wettelijke bepaling die discriminatie van transgenders expliciet verbiedt. Transgenders krijgen in ons land niet alle medische kosten in een transitietraject vergoed; er is bijvoorbeeld geen vergoeding voor gezichtsontharing en borstconstructie. Tenslotte is bestaat er in Nederland nog geen mogelijkheid om geslachtsregistratie in officiële documenten achterwege te laten of een ‘x’ te laten plaatsen. Dit zijn alle zaken waarvoor het COC zich inzet.

TGEU Transgender EuropeTransgender Europe (TGEU) heeft de afgelopen jaren hard met de instanties en partijen samengewerkt om tot deze resolutie te komen.

“Dit is een historisch moment voor transgenders”, zegt Alecs Recher van TGEU. “Parlementariërs van alle partijen hebben hun steun uitgesproken voor de mensenrechten van transgenders. We danken Deborah Schembri hartelijk voor haar uitstekende werk. Nu is het aan de lidstaten om deze baanbrekende resolutie tot realiteit te maken.”

In samenwerking met COC Nederland, Amnesty International, Human Rights Watch en Open Society organiseerden TGEU een debat en een tentoonstelling in het gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg. Op dinsdag 21 april werd een paneldebat georganiseerd waar transactivisten uit Ierland, Frankrijk, Litouwen, Oekraïne en Turkije spraken over hun dagelijks leven en mensenrechtenstrijd.

Malta

Het panel werd geleid door het Maltese parlementslid Deborah Schembri, die ook de indienster van de transgenderresolutie is. Malta nam afgelopen maand de Genderidenteitswet aan, waarin rechten van transgenders en mensen met een intersekse-conditie erkenning krijgen.

“We vragen niet meer dan de erkenning van fundamentele mensenrechten voor iedereen”, zei Deborah Schembri, tijdens de behandeling van de resolutie in de Parlementaire Assemblee. “Transgenders zijn deze rechten al veel te lang onthouden. Het is tijd om een einde te maken aan discriminatie in de gezondheidszorg, onderwijs en op de arbeidsmarkt. We moeten een einde maken aan die vormen van wettelijke discriminatie.”

[Bron: TGEU & PACE – Foto Raad van Europa-PACE: CC-PPCOE]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!