Terug naar overzicht

Radboudumc opent expertisecentrum voor trans en intersekse jongeren

Het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis opent op maandag 2 maart het Expertisecentrum Gender & Geslacht – de eerste kliniek die zich richt op transgender kinderen en jongeren, waarin ook het reeds bestaande centrum voor variaties in de geslachtelijke ontwikkeling (DSD) zal opgaan. Transvisie en het COC zijn blij dat er met dit centrum meer keuzevrijheid is gekomen voor kinderen en adolescenten, dat de wachtlijsten voor deze groep korter worden en dat sommigen nu ook zorg dichter bij huis kunnen krijgen.

Tot nu konden patiënten voor medische transgenderzorg alleen terecht in het Amsterdam UMC en in het UMC Groningen. Beiden hebben een wachttijd van meerdere jaren. Eind 2019 stonden bijna 3.000 mensen op de wachtlijst. Volgens patiëntenorganisatie Transvisie is de zorgvraag het afgelopen jaar met 20 procent gestegen.

Kinderen geven soms al vanaf een jaar of zes aan dat ze in het verkeerde lichaam zitten. “Voordat je begint met puberteitsremmers wil je kinderen al uitgebreid hebben gesproken en weten dat je het juiste traject start”, zegt Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloog en coördinator van het nieuwe centrum in Trouw. “Daarnaast is de begeleiding van zowel ouders als kind heel belangrijk. Elk traject is weer anders.”

Transvisie-voorzitter Lisa van Ginneken is samen met haar collega Casper Martens vanaf een vroeg stadium betrokken geweest als klankbord. “Ik vind dit een mooi voorbeeld van participatie in de zorg. In plaats van feedback geven achteraf, zaten we hier aan tafel toen keuzes nog gemaakt moesten worden en onze inbreng werd daarin meegewogen. Ik dank het team van Radboud voor het vertrouwen en de prettige samenwerking”.

Het Radboudumc hoopt dit jaar zo’n 140 jonge patiënten te kunnen helpen. In eerste instantie gaat het om kinderen en jongeren van de wachtlijst in Amsterdam, om de langst wachtende kinderen het eerst de gelegenheid te geven een behandeling te krijgen in Nijmegen. Het gaat dan om ongeveer 16 personen per maand. Ook kunnen kinderen doorstromen die onder begeleiding zijn bij Genderteam Zuid-Nederland en toe zijn aan medische behandeling. Vanaf september 2020 kunnen kinderen rechtstreeks naar het Radboudumc verwezen worden.

Vanaf volgend jaar kunnen er ook volwassenen terecht. De komende jaren gaat het Expertisecentrum Gender & Geslacht van het Radboudumc zich ook richten op wetenschappelijk onderzoek naar transgenderzorg, aldus Trouw. Ook daarbij zal Transvisie een rol spelen. “Doorstroming naar volwassenenzorg, waaronder ook chirurgie, is natuurlijk belangrijk om de kinderen en jongeren perspectief te kunnen bieden”, aldus Van Ginneken. “Radbou d is al volop aan het nadenken over hoe deze zorg ingericht zou moeten worden. Wij denken daarover ook weer mee”.

[Bron: Trouw, Transvisie – Foto Radboudumc: CC-Radboudumc]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?