Terug naar overzicht

Refo-handreiking zaalverhuur vanwege vonnis homodiscriminatie

De VGS, de besturenorganisatie voor reformatorische scholen, heeft het initiatief genomen om een handreiking voor de verhuur van onderwijsruimten en kerkzalen te maken voor kerken en scholen. Aanleiding is de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over de weigering van Zaalverhuur7 om ruimte in het pand van de Evangelie Gemeente Utrecht (EGU) te verhuren aan de Jong&Out-groep van COC Midden-Nederland.

September jl. kwam het College voor de Rechten van de Mens tot het oordeel dat deze weigering een vorm van homodiscriminatie is en daarmee in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

VGS - logo kleinDat vonnis leidde tot schrik in orthodox-christelijke kring en is aanleiding voor de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) om contact te leggen met externe deskundigen om te bezien wat de concrete gevolgen zijn voor scholen en kerken in de achterban die ruimten aan derde verhuren. De VGS sprak ook  met de advocaat van de EGU en met een aantal deskundigen op kerkelijk terrein, waaronder de afdeling juridische zaken en de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Vervolgens heeft de VGS medio november jl. met een aantal vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en vanuit diverse kerkgenootschappen uit de eigen achterban gesproken.

Op grond van die consultaties gaat de VGS een handreiking op stellen voor de huur en verhuur van onderwijsruimten en kerkzalen. Die handreiking zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2015 gepubliceerd worden. De insteek van de handreiking is het mogelijk maken om verhuur te weigeren van onderwijsruimten en kerkzalen aan ongevallige derden – zoals klaarblijkelijk een LHBT-jongerengroep van het COC – zonder in strijd te handelen met de Awgb.

[Bron: Vrijheid van Onderwijs, VGS – Foto Evangelie Gemeente Utrecht: Printscreen Campusblog]

Zie ook:

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!