Terug naar overzicht

Regering, schaf geslachtsregistratie af!

COC Nederland roept de regering op om te luisteren naar het pleidooi van VVD, PvdA en COC om verplichte geslachtsregistratie af te schaffen. De Tweede Kamer debatteert op donderdag 18 juni over de kwestie met de ministers Van der Steur (Justitie) en Bussemaker (Emancipatie).

COC Nederland wil dat de regering nu snel doorpakt en verplichte geslachtsregistratie afschaft. Volgens het COC levert verplichte geslachtsregistratie problemen op voor veel transgenders, mensen met een intersekse-conditie* en mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen. In totaal is dat een groep van ruim een half miljoen Nederlanders (1 op de 25 mensen).

“Verplichte geslachtsregistratie dwingt mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Voor veel transgenders en mensen met een intersekse-conditie leidt verplichte registratie tot dagelijkse problemen.”

Geslachtsregistratie door de overheid is volgens het COC ‘overbodig en achterhaald’. Het stamt uit een tijd dat vrouwen werden ontslagen als ze gingen trouwen en de overheid wilde voorkomen dat mannen met mannen trouwden en vrouwen met vrouwen”, aldus Ineke.

Dagelijkse problemen

Transgenders worden door geslachtsregistratie geconfronteerd met vernederende situaties bij de douane, de dokter, in de trein, bij het legitimeren en op talloze andere plekken, omdat de geslachtsregistratie in hun officiële documenten niet overeenkomt met het geslacht waarin ze leven. Mensen moeten in volle treinen aan de conducteur uitleggen dat ze transgender zijn en worden in het café belachelijk gemaakt als ze zich legitimeren bij het bestellen van een alcoholische consumptie.

Ouders van baby’s met een intersekse-conditie ervaren vaak juridische druk om geboorteaangifte te doen van een jongetje of een meisje. Dat kan er toe leiden dat ouders besluiten tot onnodige operaties om hun kindje meer op een jongetje of een meisje te laten lijken. Mensen met een intersekse-conditie, waarbij het geslacht verschilt van wat medici meestal onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan, hebben daar vaak een leven lang last van.

In Australië en Nieuw-Zeeland en binnenkort ook in Malta is het mogelijk om de categorie ‘m’ of ‘v’ te laten doorhalen door middel van een ‘x’. In het Nederlandse rijbewijs wordt geen geslacht vermeld. Uit een recent onderzoek van de Nederlandse regering blijkt dat afschaffing van geslachtsregistratie niet op problemen stuit die onoplosbaar zijn.

COC Nederland pleit sinds 2012 voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie in officiële documenten zoals het paspoort. Het COC sprak de afgelopen tijd met diverse Tweede Kamerleden over de kwestie en stuurde brieven aan de regering en Tweede Kamer. Op dinsdag 16 juni 2015 bleek dat een Kamermeerderheid van VVD en PvdA voor afschaffing is; D66 en GroenLinks toonden zich hier al eerder voorstander van.

* Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslach verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan.

[Bron: COC NL – Foto paspoort: CC-B10M]

Zie ook:

de Volkskrant – Kamer wil af van genderregistratie op paspoort

De Helling – Geslachtsregistratie heeft weinig nut meer

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!