Terug naar overzicht

Regeringssteun Europees project christelijke LHBT’ers

Het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen* – 46 groepen in 22 Europese landen – kondigt met vreugde aan dat het financiële ondersteuning zal ontvangen van de Nederlandse regering voor de uitvoering van een driejarig Europees advocacy project.

Belangenbehartiging christelijke LHBT’ers op een hoger niveau

Het advocacy project, getiteld Breathing in the Spirit of Human Rights is een initiatief van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen. Het doel van het initiatief is de aandacht van Europese overheidsorganen als de Raad van Europa en het Europees Parlement te vestigen op het geweld en de dreiging jegens christelijke LHBT-groepen en mensen, vooral in de landen van Oost-Europa. Het project heeft tot doel om te lobbyen voor maatregelen en wetgeving die noodzakelijk zijn om de vrijheid van LHBT’ers en hun volwaardige participatie in de samenleving te garanderen.

Het Europees Forum is zeer dankbaar dat de Nederlandse regering, i.c. de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft besloten het advocacy werk van het Europees Forum te ondersteunen. Het is prijzenswaardig en juist dat de Nederlandse regering de nationale traditie van tolerantie en vrijheid voor allen, ongeacht seksuele gerichtheid of genderidentiteit, door deze ondersteuning opnieuw kracht heeft bijgezet. De Nederlandse regering erkent met de ondersteuning de strijd van de christelijke LHBT-groepen in Europa.

Europees Forum van christelijke LHBT-groepen

Vrijheid van godsdienst bestaat niet alleen in de vrijheid om te geloven, maar ook in de vrijheid om dit geloof tot uitdrukking te brengen in volwaardige en gelijkwaardige participatie in samenleving en kerk. Dit is één van de belangrijkste thema’s van het Europees Forum.

Dit te bereiken is voor christelijke LHBT’ers een bijna dagelijks gevecht, waarin zoveel mogelijk gezocht wordt naar veilige plaatsen om het eigen geloof in woord en praktijk te belijden. Het Europees Forum meent dat het hier om niet minder dan een mensenrecht gaat waaraan geen afbreuk mag worden gedaan zuiver en alleen op basis van seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Het Europees Forum is een groeiend oecumenisch netwerk dat zich over heel Europa uitstrekt. De groepen en haar leden ondersteunen elkaar en alle individuen die worden geconfronteerd met discriminatie, in de kerk of in de samenleving. Het Forum vertegenwoordigt de aangesloten groepen in discussies en dialoog met internationale oecumenische organen zoals de Wereldraad van Kerken, met nationale kerken en civiele en politieke organisaties.

Het Europees Forum is opgericht in 1982. In Nederland zijn vier groepen lid: het LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, Netwerk Mirre – lesbische en biseksuele vrouwen – geloof en spiritualiteit, het WQT – Werkverband van Queer Theologen en het WKHP – Werkverband van Katholieke Homo-Pastores.

*LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

[Bron: LKP – Foto – met dank aan: European Forum LGBT Christians – Daan Stringer]