Terug naar overzicht

Roze Stembusakkoord Gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch

De politieke partijen in Den Bosch hebben een Roze Stembusakkoord getekend. Dat gebeurde op vrijdagavond 17 oktober aan het einde van een Roze Verkiezingsdebat georganiseerd door COC Noordoost-Brabant. In Den Bosch worden vanwege recente gemeentelijke herindelingen op 19 november a.s. gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Het Roze Stembusakkoord is getekend door Bosch Belang, Bossche Groenen, Bossche Volkspartij, CDA, D66, GroenLinks, OPA, PvdA, SP en VVD. Alleen Rosmalens Belang heeft het akkoord niet ondertekend, omdat lijsttrekker Jos van Son vanwege privéomstandigheden halverwege het debat in de Stadsbibliotheek in Den Bosch moest verlaten. Het is onduidelijk op hij namens zijn partij alsnog zijn handtekening zal zetten.

In het Roze Stembusakkoord is afgesproken LHB-beleid te voeren op de volgende terreinen:

  • voorlichting op alle scholen in Den Bosch;
  • bevorderen van de veiligheid van LHBT’s;
  • training van professionals;
  • beleid voor roze ouderen;
  • bevorderen van een veilig sportklimaat;
  • monitoren en verbeteren van de opvang van LHBT-asielzoekers;
  • vastleggen van LHBT-rechten in stedelijke samenwerkingen;
  • ondersteunen van LHBT-initiatieven voor het bevorderen van LHBT-zichtbaarheid.

De politieke partijen concludeerden dat Den Bosch recent wel het initiatief Regenboogstad ondertekend heeft, maar dat er nog veel concreet beleid uitgevoerd moet worden om dat predicaat ook waar te maken. “Het tekenen van het Roze Stembusakkoord een stap in de goede richting”, zegt voorzitter Jan van Velthoven van COC Noordoost-Brabant.

[Bron: Dichtbij Den Bosch – Foto Roze Stembusakkoord Den Bosch: Facebook COC Noordoost-Brabant]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!