Назад к обзору

Besturenraad проводит опрос членов о гомосексуальности

In het Kamerdebat deze week over de hoofdlijnen van het emancipatiebeleid van dit kabinet heeft minister Van Bijsterveldt aangekondigd dat ze de motie niet zal uitvoeren, maar wel een brief gaat sturen naar alle scholen.

In die brief wil de minister ingaan op de problematiek rondom homoseksualiteit en scholen oproepen vanuit hun algemene verantwoordelijkheid gericht aandacht te besteden aan homoseksualiteit en seksuele diversiteit. In de brief zal ze verder wijzen op alle mogelijkheden die er zijn om informatie te vinden en ondersteuning te krijgen.

De Besturenraad gaat nu peilen hoe de bij deze christelijke onderwijskoepel aangesloten scholen zelf aandacht besteden aan homoseksualiteit en welk belang ze er aan hechten om dat te doen.

In de peiling die de Besturenraad gaat houden komen onder andere de volgende vragen aan de orde:
– wat vindt u van het besluit van de minister over de kerndoelen?
– is aandacht voor homoseksualiteit nodig?
– wat is de ethische visie van een school ten aanzien van homoseksualiteit?
– wordt er in de klas expliciet aandacht geschonken aan het thema en zo ja, hoe?

Opgemerkt moet worden dat de leden van de commissie Maatschappelijke Agenda van de Besturenraad al hebben aangegeven de lijn van de minister te steunen. Maar ook al komt verplichte voorlichting over homoseksualiteit niet in de kerndoelen, toch vindt de Besturenraad het waardevol om het juiste beeld van de praktijk te hebben en zo ook antwoorden te hebben op vragen en stellingen die er vanuit de politiek neergelegd worden.