Назад к обзору

Руководство по оказанию помощи христианам из числа ЛГБТ

Op 22 januari a.s. presenteren een aantal christelijke LHBT-organisaties samen met MOVISIE  Geloven onder de regenboog: handreiking voor hulpverlening aan christelijke LHBT’ers. De toolkit is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld de GGZ, (school)maatschappelijk werk, Zorg&Advies Teams en Centra voor Jeugd en Gezin.

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) met een christelijke achtergrond komen vaak in aanraking met afwijzende visies op homoseksualiteit en transgenderisme. Het horen van deze visies, gebrek aan steun en eigen vragen rondom LHBT-zijn, maakt dat het voor LHBT’ers geen onlogische stap is om hulp te zoeken bij een professionele hulpverlener. Voor hulpverleners is het echter niet altijd makkelijk om de hulpvraag te relateren aan de religieuze achtergrond van cliënten: het kerkelijk landschap in Nederland is erg divers en ook binnen kerkelijke gemeenschappen verschillen de visies op homoseksualiteit en transgenderisme.

Vandaar dat kennisinstituut MOVISIE en de christelijke LHBT-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Mirre en HolyFemales.nl (verenigd in de zogeheten LCC Plus organisaties) de handreiking Geloven onder de regenboog: handreiking voor hulpverlening aan christelijke LHBT’ers hebben geschreven. Deze publicatie is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld de GGZ, (school)maatschappelijk werk, Zorg&Advies Teams en Centra voor Jeugd en Gezin.

Handreiking ‘Geloven onder de regenboog’

De handreiking biedt achtergrondkennis die hulpverleners kunnen gebruiken bij het zoeken naar mogelijkheden om hun cliënten verder op weg te helpen, wanneer zij een hulpvraag hebben die te maken heeft met het christelijke geloof en homoseksualiteit of genderidentiteit. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht van de verschillende kerkelijke visies op homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenderisme, verhalen van christelijke LHBT‘ers zelf en aanbevelingen voor hulpverleners.

René Venema, voorzitter van de LCC Plus Projecten: “Met deze handreiking hopen we hulpverleners te ondersteunen, die niet thuis zijn in het christelijke geloof, maar wél christelijke LHBT’ers willen helpen. Er is gelukkig al veel goede hulpverlening voorhanden, maar deze handreiking biedt de mogelijkheid om die nog verder te verbeteren voor deze specifieke groep.”

Uitnodiging voor de presentatie

MOVISIE en LCC Plus nodigen u van harte uit om de presentatie van de handreiking bij te wonen van de handreiking Geloven onder de regenboog. Tijdens deze bijeenkomst zal een inhoudelijke toelichting worden gegeven op de handreiking en wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze presentatie zal plaatsvinden op 22 januari a.s. tussen 15.00 en 16.30 uur in Vergadercentrum LaVie te Utrecht.

Handreiking gratis beschikbaar

De handreiking is vanaf 22 januari a.s. gratis te downloaden via de webpagina’s van MOVISIE  en de LCC Plus Projecten. Bij laatstgenoemde kan ook de gedrukte versie worden besteld.

De handreiking is geschreven door Joost de Wolf, student Algemene Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Het project is tot stand gekomen dankzij subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

[Bron: LCC Plus/MOVISIE]