Назад к обзору

Комитет ООН осудил Нидерланды за нарушение прав интерсексуалов

Het VN Comité tegen Foltering heeft Nederland vandaag stevig op de vingers getikt over het toestaan van onnodige en onomkeerbare chirurgie en andere medische behandelingen die worden uitgevoerd bij jonge intersekse kinderen.

COC, TNN en NNID zijn blij met het oordeel van het VN Comité over de aanbevelingen over intersekse kinderen en over de aanbevelingen aan Nederland om geweld tegen LHTI’s steviger aan te pakken. De kritiek en aanbevelingen van het comité zijn in lijn met het rapport over de situatie van LHBTI’s in ons land dat de drie organisaties in 2016 naar de VN-Mensenrechtenraad stuurden en waarover afgelopen jaar ook overleg gevoerd is met het VN Comité.

Het VN Comité is verontrust over de behandelingen die bij intersekse kinderen op zeer jonge leeftijd worden uitgevoerd. Het comité constateert dat deze behandelingen langdurig fysiek en mentaal lijden tot gevolg hebben, terwijl gewacht kan worden totdat kinderen oud genoeg zijn om zelf te beslissen over een eventuele behandeling, zonder gevolgen voor de gezondheid.

Aanbevelingen

Het VN Comité stelt in de aanbevelingen een aantal veranderingen voor die de Nederlandse overheid in gang moet zetten voor intersekse personen, waaronder het:

  • nemen van maatregelen om de lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse personen te waarborgen. Daarnaast moet het verboden worden om niet-noodzakelijke medische behandelingen, bedoeld om het geslacht van het kind vast te leggen, uit te voeren zonder de geïnformeerde instemming van het kind zelf;
  • garanderen van onpartijdige begeleiding en psychologische en sociale ondersteuning voor intersekse kinderen en hun ouders, om te voorzien in informatie over de gevolgen van mogelijke behandelingen en de mogelijkheden van het uitstellen van medische ingrepen;
  • waarborgen van het geven van volledig vrije en geïnformeerde toestemming door intersekse personen over chirurgische en andere behandelingen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat niet-urgente, onomkeerbare medische ingrepen bij intersekse kinderen worden uitgesteld totdat het kind voldoende volwassen is om zelf hier een volledig vrije en geïnformeerde beslissing over te nemen;
  • doen van onderzoek naar gevallen van chirurgische behandelingen en andere medische ingrepen die uitgevoerd zijn zonder volledige en geïnformeerde toestemming van de intersekse persoon zelf. De daders moeten worden vervolgd, en indien verantwoordelijk bevonden, worden gestraft. Daarnaast moet de overheid slachtoffers verhaalsmogelijkheden bieden, inclusief een adequate schadevergoeding.

Mijlpaal

NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, onderstreept het rapport van het VN Comité en ziet deze uitspraak als een mijlpaal voor intersekse personen in Nederland. Het is zaak dat de Nederlandse overheid nu snel werk maakt van deze aanbevelingen.

Miriam van der Have, directeur van NNID, zegt dat het al lang duidelijk was dat Nederland zich te weinig heeft ingezet om de rechten van intersekse mensen te beschermen: “Na een strijd van bijna zeventig jaar tegen onnodige operaties en andere onnodige behandelingen is het hoog tijd dat de Nederlandse overheid nu wetgeving gaat ontwikkelen.” Internationaal worden deze behandelingen al vergeleken met Vrouwelijke Genitale Verminking en aangeduid met Intersekse Genitale Verminking.

Haatmisdrijven

In het rapport van het VN Comité staan ook aanbeveling aan onze regering over de bestrijding van geweld tegen LHBTI’s. Het comité is bezorgd over meldingen waaruit blijkt dat veel LHBTI’s slachtoffer worden van haatmisdrijven vanwege hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en dat de vermoedelijke daders in ons land niet altijd voor de rechter komen. Het comité vindt dat de overheid de nodige maatregelen moet nemen om LHBTI’s beter te beschermen tegen bedreigingen en geweld (waaronder haatmisdrijven) en er voor moet zorgen dat anti-LHBTI-geweld snel, onpartijdig en diepgaand onderzocht wordt en dat de daders vervolgd en gestraft worden.

De niet-geredigeerde versie van de Concluding Observations van het VN Comité tegen Foltering kunt u HIER vinden.

[Bron: COC NL, NNID – Afbeelding: logo VN Comité tegen Foltering]

COC поддерживает ЛГБТ - Поддерживаете ли вы COC?