Назад к обзору

Путь к удостоверению личности без регистрации пола свободен

De weg is vrij voor het schrappen van de geslachtsregistratie van de Europese identiteitskaart. Het Europese Parlement heeft ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie en de Raad van Ministers om geslachtsregistratie optioneel te maken, zo meldt staatssecretaris Raymond Knops (BZK) op 30 april aan de Tweede Kamer.

Het besluit is een rechtstreeks gevolg van COC’s Regenboog Stembusakkoord dat in 2017 door acht politieke partijen werd getekend. Het akkoord bepaalt dat geslachtsregistratie door de overheid zo veel mogelijk wordt afgeschaft. Dat voornemen werd overgenomen in het regeerakkoord en was reden voor Nederland om in EU-verband met succes te bepleiten dat geslachtsregistratie op de identiteitskaart optioneel moet zijn.

COC, NNID en TNN riepen de regering onlangs op om verplichte geslachtsregistratie in Nederland daadwerkelijk te schrappen van de identiteitskaart. Nu de nieuwe EU-regels hiervoor de mogelijkheid bieden, willen de belangenorganisaties dat de regering er werk van maakt.

“Door geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing voor mensen die nu dag in dag uit door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn”, aldus TNN, COC en NNID.

Volgens de belangenorganisaties schrappen van verplichte geslachtsregistratie onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen) en voor iedereen die vindt dat de overheid niet aangaat ‘wat er in je ondergoed zit’. NNID, TNN en COC willen dat mensen geheel vrij zijn om zonder inmenging van de overheid te bepalen of ze zich als vrouw, man, of op andere wijze willen presenteren. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.

De nieuwe EU-regels bepalen ook dat landen die er voor kiezen om het geslacht wél op de identiteitskaart te vermelden, hun inwoners de mogelijkheid moeten bieden om zich met een ‘x’ te registreren, naast de ‘m’ of ‘v’. Er zijn echter geen Europese procedures of eisen vastgesteld om met een ‘x’ geregistreerd te staan. Op dit moment zal dat in de meeste EU-lidstaten nog ingewikkeld zijn. Wanneer de nieuwe EU-regels over de identiteitskaart in werking treden is nog niet bekend, over het algemeen duurt dat zo’n twee jaar.

[Bron: COC NL – Foto: Philip Tijsma voor COC NL]

COC поддерживает ЛГБТ - Поддерживаете ли вы COC?